Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp, till startsidan

Personal

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolledning och expedition.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Kerstin Koivisto

kerstin.koivisto@boras.se

0721-60 05 17

Administratör

Annika Axelsson

annika.axelsson@boras.se

0734-32 82 97


Lärare

Lista med namn och e-post till skolans lärare.

Klass / Titel

Namn

E-post

Förskoleklass/klassföreståndare

Anna-Maria Trollsfjord

anna-maria.trollsfjord

@edu.boras.se

Förskoleklass

Lotta Thornberg

lotta.thornberg@edu.boras.se

År 1/klassföreståndare

Raija Paakkonen

raija.paakkonen@edu.boras.se

År 1

May Albahri

may.albahri@edu.boras.se

År 2/klassföreståndare

Fanny Vickstrand

fanny.vickstrand@edu.boras.se

År 2

Caroline Asferg Österdahl

caroline.asferg.osterdahl

@edu.boras.se

År 2

Linda Freij

linda.freij@edu.boras.se

År 3-4/klassföreståndare

Yvonne Eskilsson

yvonne.eskilsson@edu.boras.se

År 3-4

Annalena Ammilon

anna-lena.ammilon@edu.boras.se

År 3-4

Felix Pastucha Eliasson

felix.pastucha.eliasson

@edu.boras.se

År 5-6/klassföreståndare

Peter Thoreström

peter.thorestrom@edu.boras.se

År 5-6/klassföreståndare

Frida Harrysson

frida.harrysson@edu.boras.se

Musiklärare

Fanny Vickstrand

fanny.vickstrand@edu.boras.se


 Fritids

Lista med namn, e-post och telefonnummer till fritidspersonalen.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Fritidspedagog

Lotta Thornberg

lotta.thornberg@edu.boras.se

073-

432 86 20

Grundlärare fritidshem

Linda Freij

linda.freij@edu.boras.se

073-

432 86 20

Lärare

Mårten Munter

marten.munter@edu.boras.se

073-

432 86 20

Lärare

May Albahri

may.albahri@edu.boras.se

073-

432 86 20

Lärare

Caroline Asferg Österdahl

caroline.asferg.osterdahl

@edu.boras.se

073-

432 86 20

  

Elevhälsa

SLista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal

Titel

Namn

E-post

Telefon

Kurator

Petra Weidlitz

petra.weidlitz@boras.se

Nås via e-post

Skolsköterska

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

0734-32 83 03

Specialpedagog

Linda Anjemark

linda.anjemark@edu.boras.se

033-35 51 21


 Annan personal

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

E-post

Telefon

Studiehandledare arabiska

Fatima Aboudkhane

fatima.aboudkhane@edu.boras.se

Nås via e-post

Kök

Personal

Nås via telefon

0734-32 80 07


Senast ändrad: 2020-09-23 15.25

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C