Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Kerstin Koivisto

033-24 92 44

0721-60 05 17

Administratör

Annika Axelsson

0734-32 82 97


Lärare

Klass / Titel

Namn

Förskoleklass

Anna-Maria Trollsfjord

Årskurs 1

Fanny Vickstrand

-

Linda Freij

Årskurs 2

Raija Paakonen

Årskurs 3

Caroline Asferg Österdahl

Årskurs 4

Peter Thoreström

Årskurs 5

Frida Harrysson

-

Anna-Lena Ammilon

Årskurs 6

Yvonne Eskilsson

Musiklärare

Niklas Engman

Idrottslärare

Michael Wilhelmsson

 

 
Fritids

Titel

Namn

Telefon

Fritidspedagog

Lotta Thornberg

073-432 86 20

Grundlärare

Linda Freij

-

-

Anna-Maria Trollsfjord

-

-

Maruta Jeromane

-

Elevassistent

Nella Sörensson

-

-

May Albahri

-

  

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolpsykolog

-

-

Kurator

Petra Weidlitz

-

Skolsköterska

Anna Karlsson

0734-32 83 03

Specialpedagog

Linda Anjemark

033-35 51 21


 Annan personal

Titel

Namn

Telefon

Speciallärare

Anna-Lena Ammilon

-

Studiehandledare

Khaled Ataya

-

-

Fatemeh Badakhshian

-

-

Joni Sköld


Kök

-

0734-32 80 07


Senast ändrad: 2019-10-09 08.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt