Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Studie- & yrkesvägledning

Vad handlar studie- och yrkesvägledning om?

Skolans studie- och yrkesvägledning ska ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör deras val av studier och yrken. Det ska leda till bättre kunskap hos individen och öka förutsättningarna för eleven att kunna ta välgrundade beslut i framtiden.

Att ungdomar gör studieval som uppfyller deras intressen och förutsättningar är av stor vikt, inte bara ur ett individperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv. Väl gjorda val ökar motivationen att gå klart sin utbildning vilket i sin tur leder till att minska både den enskildes och samhällets ekonomiska och sociala kostnader.

Studie- och yrkesvägledaren är en person som finns i skolans organisation, som har utbildning och som är specialist på området. Vägledaren ska ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och denna ska vara opartisk och neutral. Vägledaren ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, så att eleven i slutändan kan göra väl underbyggda val.

Studievägledning på Viskaforsskolan

Studie- och yrkesvägledaren arbetar i samråd med lärarna för att kunna erbjuda så bra vägledning som möjligt.

Här kan du som elev få hjälp och vägledning kring arbetsliv och utbildningsvägar, branschkunskaper samt förändringar inom utbildningssystemet.

Kontakt

Tannia Clamp, studie- och yrkesvägledare

E-post: tannia.clamp@boras.se

Telefon: 033-35 88 88

Inför gymnasievalet

I kommunen finns det ett stort urval av gymnasieskolor med nationella program. Du kan även söka utanför din hemkommun till de skolor Borås Stad har samverkansavtal med. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktade individuella val inom området.

Medicinsk SYV

När du funderar på att välja ett yrke kan det vara bra att fundera på om du har någon allergi eller liknande. Har du till exempel någon gång besvärats av astma, eksem, allergi eller ryggproblem? Har du nedsatt syn eller hörsel? Har du avvikande färgseende?

Symtom som blir för besvärliga kan vara en orsak till att du tvingas avbryta din utbildning, så det kan vara en god idé att ta sig en funderare på förhand.
Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring just ditt problem och hur det eventuellt kan påverka och orsaka besvär i ditt yrkesval.

Var uppmärksam på att följande kan bli problem i nämnda yrken:

Astma och hösnuva

 • Arbete med djur och växter
 • Måleri eller arbete med starka lukter
 • Bageri eller andra dammiga arbeten

Eksem

 • Frisör
 • Vårdyrken
 • Murare
 • Verkstadsarbeten
 • Bilmekaniker

Nickelallergi

 • Frisör
 • Kassör
 • Vårdyrken

Mer information på Allergiförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedsatt hörsel

Ensidig dövhet kan ge problem att lokalisera ljud, till exempel i trafiken. Undvik bullriga arbetsplatser.
Mer information på Hörselskadades riskförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synnedsättning

Ser man 0,8 eller bättre med bästa ögat klarar man kraven i de flesta yrken.

Nedsatt färgseende påverkar möjligheten att bli:

 • Pilot
 • Polis
 • Lokförare

Diabetes

Goda möjligheter till ett brett yrkesval. En fördel med yrken som gör att man klarar regelbundna måltider, motion och sömn.

Epilepsi

De flesta ungdomar som har epilepsi kommer i vuxen ålder att bli symtomfria men en mindre andel behöver även i vuxen ålder medicinsk behandling och kontroller. Rådgör med behandlande läkare!

Övrigt

Ovanliga sjukdomstillstånd till exempel betydande hjärtfel, immundefekter, blodsjukdomar och ortopediska tillstånd. Samråd alltid med behandlande läkare!

Information till dig som söker yrkesförberedande program och vilka medicinska hinder som kan finnas för de olika inriktningarna. Länk till annan webbplats.

Mer information:

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol