Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Studie- & yrkesvägledning

Hej!

Jag heter Maria Häggqvist och arbetar som Studie- och yrkesvägledare (SYV) på Viskaforsskolan 7-9. I mitt uppdrag ingår det att stötta, förbereda och vägleda grundskoleeleverna till att göra ett så väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt. Eleverna får av mig information om vilka vägar, strategier och möjligheter som finns att tillgå där jag agerar som ett bollplank under hela valprocessen.

Till mig kan man komma med sina frågor och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval i syfte att underlätta att komma fram till vilken väg som är rätt för varje enskild individ.

I årskurs 8 praoar eleverna en vecka på vårterminen och i årskurs 9 en vecka på höstterminen. Eleverna får då en möjlighet att komma ut på en arbetsplats och se och lära sig hur det fungerar ute på arbetsmarknaden samt knyta kontakter.

I årskurs 9 har varje elev ett individuellt vägledningssamtal med mig, där vi upprättar en individuell plan inför framtida studie/yrkesval.

Har du som vårdnadshavare några frågor är du välkommen att ringa mig på 033- 35 88 88 eller skicka e-post till maria.haggqvist@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol