Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen är en uppgift för all personal i skolan. Elever skall ha tillgång till vägledning så att deras val av framtida studier- och yrkesverksamhet underlättas. Det är viktigt att det hela tiden sker ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledarprofessionen. På så sätt ökas kvalitén, eftersom vägledningen är en process.

Studie- och yrkesvägledning handlar både om att ta reda på vem du är (till exempel dina personliga egenskaper, intressen och värderingar) samt att öka medvetenheten om yrkes- och utbildningsalternativ. Förutom studievägledning kan du även få information om ansökningstider och antagning till olika utbildningar.

Har du frågor om olika val under din studietid såsom gymnasieval, val till universitet och högskola eller arbetsmarknad, kan du vända dig till Viskaforsskolans studie- och yrkesvägledare Tania Clamp.


Både du som elev och du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig med frågor om gymnasiet, eftergymnasiala utbildningar, yrken och praktisk arbetslivsorientering (PRAO).

Alla elever i år 9 får broschyren Programväljaren och har tillgång till webbplatsenhttp://programvaljaren.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information om Borås och Sjuhärads gymnasieskolor. Där finns information om skolor och utbildningar i Borås, men även om de skolor och utbildningar eleverna kan söka i hela landet.

Under januari och februari gör alla 9:or sina gymnasieval med hjälp av sitt lösenord vilket de får hemskickat per post från http://gymnasievalsjuharad.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta mig om ni har frågor.

Tannia Clamp Studie och yrkesvägledare Viskaforsskolan.


033 - 35 88 88

Email: tannia.clamp@boras.se

Tidsplan för läsår 2018/2019:

Augusti

24 augusti: SYV-dag för år 8 och 9

September

Vecka 41: Prao för år 9

Enskilda vägledningssamtal

Oktober

1 oktober: Gymnasiebesöksdag

Enskilda vägledningssamtal

November

Enskilda vägledningssamtal

December

Gruppvägledning år 4-6

Språkintroduktion år 5

Januari

9 januari: Ansökan till gymnasiet öppnar

Enskilda vägledningssamtal

Februari

1 februari: Ansökan till gymnasiet stänger

Vecka 7: Ansökan om feriearbete för elever födda 2001-2003

Vecka 12: Prao år 8

Enskilda vägledningssamtal

April

Vecka 14: Preliminärt antagningsbesked till gymnasiet

15 april: Omval till gymnasiet öppnar

Enskilda vägledningssamtal

Maj

15 maj: Omval till gymnasiet stänger

23 maj: Gymnasieskolor kommer på besök till år8

Enskilda vägledningssamtal

Juli

1 juli: Slutgiltigt antagningsbesked

Med vänlig hälsning_______________________________________

Tania Clamp

Studie- och yrkesvägledare

Viskaforsskolan

Senast ändrad: 2019-05-23 10.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

g q n C

p

Kontakt