Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Om skolan

Viskaforsskolan är en F-9-skola med drygt 500 elever som har ett naturskönt läge. Närheten till skogen erbjuder möjlighet till kreativ utomhusundervisning. I direkt anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall, fotbollsplan och en liten simhall.

Organisatoriskt är skolan uppdelad i en F-6 enhet och en 7-9 enhet. Varje enhet har sin egen skolledning men gemensam administratör, IT-grupp, vaktmästeri, skolbespisning och lokalvård.

För de yngsta åldrarna är närheten till fritidshemmen en tillgång, där alla barn och all personal får många tillfällen att mötas och lära känna varandra. Det finns två förskoleklasser och två fritidshem.

I skolans lokaler finns en komunal fritidsgårdöppnas i nytt fönster som ger förutsättningar för en lugn och givande rastsituation på dagtid och välorganiserade aktiviteter på kvällarna för ungdomar i närområdet.

I våra byggnader finns också det kommunala biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De fungerar även som skolbibliotek med läsgrupper, bokcirklar och informationshanterings samtal. Vi har ett nära sammarbete med biblioteket.

Eleven i fokus

Med eleven i fokus erbjuder vi en utbildning bland engagerade, duktiga och målinriktade lärare. Du får en mentor som guidar dig genom din utbildning.

Viskaforsskolan har ett aktivt elevråd som ständigt arbetar med frågor som rör elevinflytande i undervisningen. De ansvarar för en aktivitetsdag på hösten och en på våren som syftar till att stärka skolgemenskapen och klassgemenskapen.

Bedömning för lärande, BFL, genomsyrar undervisningen.

Senast ändrad: 2019-02-05 10.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt