Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan
  • Elever från åk 3-6 deltar.
  • Elever ur åk 6 väljs till ordförande och sekreterare.
  • Elevrådsrepresentanterna ges träning i sammanträdesteknik.
  • De medverkar i utformandet av regler som rör skolan som helhet, både utomhus och inomhus.
  • De är ibland remissinstans.
  • Elevrådsrepresentanterna kommer med förslag/önskningar från klasserna.
  • Elevgrupp får i uppgift att förmedla frågeställningar till rätt instans eller att själva verkställa beslut.
  • Resultatet redovisas vid nästa elevråd.
  • Protokoll skrivs och redovisas på klassråden (även i Förskoleklass, åk 1 och åk 2).

Ansvariga pedagog är Ulrika Hiljeström. Biträdande rektor medverkar.

Ur elevrådet väljs representanter till Matrådet på skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol