Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Personal

Här hittar du kontaktinformation till skolans personal.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefon till skolledning och expedition på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Richard Jennerhed

richard.jennerhed@boras.se

0766-23 09 65

Biträdande rektor

Chatrine Winberg

chatrine.winberg@edu.boras.se

033-35 89 92


Lärare

Lista med namn och e-post till lärarna på skolan.

Klass

Namn

E-post

Förskoleklass

Catrin Katby

catrin.katby@edu.boras.se

Årskurs 1

Camilla Rosell

camilla.rosell@edu.boras.se

Årskurs 2

Caroline Brandt

caroline.brandt@boras.se

Årskurs 3

Victoria Ödqvist

victoria.odqvist@edu.boras.se

Årskurs 3

Amanda Espeling

amanda.espeling@edu.boras.se

Årskurs 4

Magnus Olausson

magnus.olausson@edu.boras.se

Årskurs 5

Theres Doczi

theres.doczi@edu.boras.se

Årskurs 6

Joakim Bergstrand

joacim.bergstrand@edu.boras.se


Fritidshem

Telefon: 033-35 89 93

Lista med namn, e-post och telefonnummer till lärarna på fritids.

Titel

Namn

E-post

Fritidspedagog

Elsa Josefsson

elsa.josefsson@boras.se

Elevresurs/ Fritids

Julia Geiros

julia.geiros@edu.boras.se

Elevresurs/ Fritids

Viktoria Gönberg Andersson

viktoria.gronberg_andersson@edu.boras.se

Elevresurs/ Fritids

Malin Johansson

malin.jo.johansson@edu.boras.se


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel     

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska  

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

0734-32 83 03

Kurator

Linda Hult

linda.hult@boras.se

0721-60 06 55


Specialpedagog

Anette Ewertsson

anette.ewertsson@boras.se

033-35 87 85


Annan personal

Lista med namn, e-post och telefonnummer till annan personal på skolan.

Verksamhet

Namn

E-post

Telefon

Kök

Eva-Marie Krans

eva-marie.krans@boras.se

0734-32 78 70

Kök

Jeanette Andersson

jeanette.andersson@boras.se

0734-32 78 70


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol