Meny

Meny

Elevråd & föräldraråd

På Dalsjöskolan är det viktigt med elevinflytande och föräldrakontakter.

Elevinflytande

Klassråden är grunden för elevdemokratin i skolan. Ärenden som tas upp där, tar klassens representanter sedan vidare till elevråden och matrådet.

Dalsjöskolan har ett elevråd för högstadiet och ett för mellanstadiet. Elevråden träffas flera gånger per termin.
Syftet med elevrådet är att eleverna ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över verksamheten.
Frågor att ta upp kan vara sådant som har med arbetsmiljön att göra; lokaler, skadegörelse, önskemål om förändringar och förbättringar. Man kan också diskutera önskemål om olika aktiviteter eller om skolgården.
Annat som är värdefullt för skolan att få veta är om eleverna känner otrygghet någonstans på skolans område eller på skolvägen.

Dalsjöskolan har också ett matråd där skolmaten och matsalen diskuteras. Skolan har inget direkt inflytande över vad skolmatsalen serverar, men matrådets tankar och önskemål förs vidare till kökschefen.

Representanter till elevråd och matråd väljs på klassråd.

Årets föräldraråd

Föräldraråd läsåret 2018/2019

2018-09-11, 2018-11-27, 2019-02-19, 2019-05-14
Kl. 17.30-19.30. Anvisningar om lokal fås på plats.

Dagordning 2019-05-14Word
Dagordning 2019-02-19PDF
Protokoll 2019-02-19PDF
Dagordning 2018-11-27PDF
Protokoll 2018-11-27PDF

Föräldrarådet

I Dalsjöskolans föräldraråd ingår en föräldrarepresentant från varje klass, rektor, en lärare och en politiker från nämnden. Föräldrarådet arbetar efter följande handlingsplan:

Syfte/mål — varför ?
Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för Dalsjöskolans högstadium.

Innehåll — vad ?

Information och diskussion om frågor som berör hela skolan. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Föräldrarådet fungerar också som rektors bollplank.

Metoder — hur ?

En förälder från varje klass. En lärare som representerar personalen. En s k fadderpolitiker som representerar stadsdelsnämnd Öster. Rektor är ordförande och sammankallande till mötet. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll ska skickas till varje klass som anslår denna information.

Lokal samverkan - om man vill vara med och påverka

Dalsjöskolan är representerad i Ortsrådet Vi bryr oss i Dalsjöfors. Ortsråd finns på flera ställen i området och ingår som en del i kommunens arbete med lokal samverkan. Vem som helst kan kontakta ortsråden för att ställa frågor och vara med och påverka det som händer i ens närmiljö. Mer information finns på Attraktiva Toarpslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.

Senast ändrad: 2019-05-15 14.14

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt