Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevråd & föräldraråd

På Dalsjöskolan är det viktigt med elevinflytande och föräldrakontakter.

Den kommunikation som sker direkt till vårdnadshavare genom till exempel månadsbrev från rektorerna, mer riktad information gällande vissa klasser eller viktig information som har att göra med riktlinjer och schema med anledning av coronaviruset, sker till vårdnadshavare via den mailadress som angetts i Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är därför viktigt att denna mailadress stämmer.

Viss information delas via skolans webbplats och Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elevinflytande

Klassråden är grunden för elevdemokratin i skolan. Ärenden som tas upp där, tar klassens representanter sedan vidare till elevråden och matrådet.

Dalsjöskolan har ett elevråd för högstadiet och ett för mellanstadiet. Elevråden träffas flera gånger per termin.
Syftet med elevrådet är att eleverna ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över verksamheten.

Frågor att ta upp kan vara sådant som har med arbetsmiljön att göra; lokaler, skadegörelse, önskemål om förändringar och förbättringar. Man kan också diskutera önskemål om olika aktiviteter eller om skolgården.
Annat som är värdefullt för skolan att få veta är om eleverna känner otrygghet någonstans på skolans område eller på skolvägen.

Dalsjöskolan har också ett matråd där skolmaten och matsalen diskuteras. Skolan har inget direkt inflytande över vad skolmatsalen serverar, men matrådets tankar och önskemål förs vidare till kökschefen.

Representanter till elevråd och matråd väljs på klassråd.

Föräldrarådet

I Dalsjöskolans föräldraråd ingår en föräldrarepresentant från varje klass, rektor, en lärare och en politiker från nämnden. Föräldrarådet arbetar efter följande handlingsplan:

Syfte, mål — varför?

Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för Dalsjöskolans högstadium.

Innehåll — vad?

Information och diskussion om frågor som berör hela skolan. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Föräldrarådet fungerar också som rektors bollplank.

Metoder — hur?

En förälder från varje klass. En lärare som representerar personalen. En så kallad fadderpolitiker som representerar stadsdelsnämnd Öster. Rektor är ordförande och sammankallande till mötet. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll ska skickas till varje klass som anslår denna information.

Föräldraråd läsåret 2021/2022

Föräldraråd läsåret 21/22 hålls 10 november, 23 februari samt 19 maj. Skolan meddelar närmare upplysningar om tid och plats närmare inpå.

Informationen meddelas i månadsbrev som mailas vårdnadshavare på adress som angetts i Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på skolans webbplats och Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ortsråd - om du vill vara med och påverka

Dalsjöskolan är representerad i ortsrådet Vi bryr oss i Dalsjöfors. Ortsråd finns på flera ställen i området och ingår som en del i kommunens arbete med lokal samverkan. Vem som helst kan kontakta ortsråden för att ställa frågor och vara med och påverka det som händer i ens närmiljö. Mer information finns på Attraktiva Toarps webbplats.

Ortsrådet Vi bryr oss

Attraktiva Toarp

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd & föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol