Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevråd & föräldraråd

På Dalsjöskolan är det viktigt med elevinflytande och föräldrakontakter.

Den kommunikation som sker direkt till vårdnadshavare genom till exempel månadsbrev från rektorerna, mer riktad information gällande vissa klasser eller viktig information som har att göra med riktlinjer och schema med anledning av coronaviruset, sker till vårdnadshavare via Unikum till den mailadress som angetts i Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är därför viktigt att denna mailadress stämmer.

Viss information delas via mail, skolans webbplats, Instagram Länk till annan webbplats. och Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elevinflytande

Klassråden är grunden för elevdemokratin i skolan. Ärenden som tas upp där, tar klassens representanter sedan vidare till elevråden och matrådet.

Dalsjöskolan har ett elevråd för högstadiet och ett för mellanstadiet. Elevråden träffas flera gånger per termin.
Syftet med elevrådet är att eleverna ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över verksamheten.

Frågor att ta upp kan vara sådant som har med arbetsmiljön att göra; lokaler, skadegörelse, önskemål om förändringar och förbättringar. Man kan också diskutera önskemål om olika aktiviteter eller om skolgården.
Annat som är värdefullt för skolan att få veta är om eleverna känner otrygghet någonstans på skolans område eller på skolvägen.

Dalsjöskolan har också ett matråd där skolmaten och matsalen diskuteras. Skolan har inget direkt inflytande över vad skolmatsalen serverar, men matrådets tankar och önskemål förs vidare till kökschefen.

Representanter till elevråd och matråd väljs på klassråd.

Föräldraråd läsåret 2021/2022

Föräldraråd har genomförts

På grund av mycket lågt deltagande i de senaste föräldraråden ställer vi in det föräldraråd som skulle skett 19 maj.

Ortsråd - om du vill vara med och påverka

Dalsjöskolan är representerad i ortsrådet Vi bryr oss i Dalsjöfors. Ortsråd finns på flera ställen i området och ingår som en del i kommunens arbete med lokal samverkan. Vem som helst kan kontakta ortsråden för att ställa frågor och vara med och påverka det som händer i ens närmiljö. Mer information finns på Attraktiva Toarps webbplats.

Ortsrådet Vi bryr oss

Attraktiva Toarp

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd & föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol