Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevråd & föräldraråd

Nästa föräldraråd

Föräldraråd 25 mars 2024 klockan 17.30
Ingen föranmälan. Lokal anges på plats.
Varmt välkomna!

Föräldraråd 28 november 17:30

Nedanstående avhandlades på Föräldrarådet.

Dagordning och presentation Föräldraråd 2023-11-28 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Elevråd och elevinflytande

Klassråden är grunden för elevdemokratin i skolan. Ärenden som tas upp där, tar klassens representanter sedan vidare till elevråden och matrådet.

Dalsjöskolan har ett elevråd för högstadiet och ett för mellanstadiet. Elevråden träffas flera gånger per termin.
Syftet med elevrådet är att eleverna ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över verksamheten.

Frågor att ta upp kan vara sådant som har med arbetsmiljön att göra; lokaler, skadegörelse, önskemål om förändringar och förbättringar. Man kan också diskutera önskemål om olika aktiviteter eller om skolgården.
Annat som är värdefullt för skolan att få veta är om eleverna känner otrygghet någonstans på skolans område eller på skolvägen.

Dalsjöskolan har också ett matråd där skolmaten och matsalen diskuteras. Skolan har inget direkt inflytande över vad skolmatsalen serverar, men matrådets tankar och önskemål förs vidare till kökschefen.

Representanter till elevråd och matråd väljs på klassråd.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevråd & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol