Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

KSU-grupp

Dalsjögruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU-grupp). Gruppen vänder sig till elever i årskurs 4-9 med diagnoserna adhd och autism som hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. Verksamheten kan, efter särskild prövning, ta emot 7-10 elever från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Dalsjögruppen tillhör Dalsjöskolan och ligger i anslutning till mellanstadiets skolgård.

Målgrupp

Dalsjögruppen tar emot elever med diagnoserna adhd och autism som hamnat i socioemotionella svårigheter som yttrar sig i utagerande beteende. En placering i gruppen kan bli aktuell när svårigheterna hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade före ansökan kan göras via rektor på elevens hemskola. Särskild prövning och antagning görs av rektor för Dalsjögruppen, med stöd av centrala elevhälsan i Borås Stad.

Personal

I Dalsjögruppen arbetar personalen nära och tillsammans. Personalstyrkan består av fem lärare, aktiveringspedagog samt elevassistenter. TIllsammans har gruppen kompetens inom lågaffektivt bemötande, specialpedagogik samt behörighet att undervisa i alla ämnen i grundskolan.

Arbetssätt

Undervisning och social färdighetsträning sker alltid parallellt under elevernas skoldag. Pedagogernas arbete utgår från ett pedagogiskt och ett socialt perspektiv. Undervisningen sker enligt läroplanen för grundskolan. I det sociala elevmålsarbetet får eleverna stöttning och hjälp med att utveckla egna strategier för att hantera olika situationer.

Målsättningen är att vi ska kunna slussa elever ut i "vanlig" klass på Dalsjöskolan.

Kontakt

Välkommen att kontakta Mathias Dahlander, rektor för Dalsjögruppen.

E-post: mathias.dahlander@boras.se

Telefon: 033-35 51 38

Intresseanmälan

Blankett för att anmäla intresse för plats i Dalsjöskolans KSU-grupp Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi som arbetar i KSU-gruppen

Lista med titel, namn, e-postadress och telefonnummer till oss som arbetar i KSU-gruppen.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Lärare

Cecilia Berggren

cecilia.berggren@edu.boras.se

033-35 87 91

Lärare

Björn Ericsson

bjorn.ericsson@boras.se

033-35 87 91

Lärare

Marko Timonen

marko.timonen@edu.boras.se

0721-60 09 13

Lärare

Anna Backström

anna.backstrom@edu.boras.se

0721-60 091 3

Lärare

Mikaela Larsson

mikaela.l.larsson@edu.boras.se

0721-60 09 13

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: KSU-grupp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol