Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Tips om Chromebooken krånglar

När batteriet är helt urladdat kan det ta extra lång tid att ladda upp det och få datorn att kicka igång. Ladda gärna datorn en hel dag eller upp till ett dygn om den är helt urladdad.

Om Chromebooken inte uppför sig som du är van vid, utan låser sig eller liknande, så testa att återställa den genom att följa instruktionerna nedan:

Återställningsversion är beroende på vilken uppdatering den aktuella Chromebooken har. Följ de olika stegen utefter vilken text du får upp på datorn under punkt 2.

Återställning dator version 1:

 1. Håll ned Esc + Uppdatera ("rund pil" - fjärde tangenten från vänster i översta tangentraden) och tryck på strömbrytaren på sidan av datorn.
 2. Ett fönster med rubriken "Let's step you through the recovery process" öppnas.
 3. Gå ner till "Advanced options" (använd piltangenterna).
 4. Tryck på returtangenten/Enter
 5. Välj alternativ "Enable developer mode".
 6. Tryck på returtangenten/Enter
 7. Bekräfta valet "Confirm" med returtangenten /Enter.
 8. Nu blir rutan svart. Avvakta en liten stund tills datorn startar om automatiskt.
 9. Välj språk till vänster (där det står English) och klicka sedan ”Kom igång”
 10. Välj och anslut till nätverk.

Återställning dator version 2:

 1. Håll ned Esc + Uppdatera ("rund pil" - fjärde tangenten från vänster i översta tangentraden) och tryck på strömbrytaren på sidan av datorn.
 2. Håll inne tangenterna Esc + Uppdatera tills du får upp ett fönster där det står ”Please insert a recovery USB stick or SD card”. Ignorera detta och tryck istället ner tangenterna Ctrl + D.
 3. Tryck på returtangenten/Enter
 4. Tryck på returtangenten/Enter igen
 5. Nu blir rutan svart. Avvakta en liten stund tills datorn startar om automatiskt.
 6. Välj språk till vänster (där det står English) och klicka sedan ”Kom igång”
 7. Välj och anslut till nätverk.

Digitala verktyg till elever

Alla elever i årskurs 5-9 i Borås Stads grundskolor får låna var sitt digitalt verktyg (surfplatta eller dator) för att använda i sitt skolarbete. På Dalsjöskolan har även eleverna i årskurs 4 ett digitalt verktyg.

Verktygen leasas från Foxway Education av Borås Stad. När eleven slutar på Dalsjöskolan ska det digitala verktyget lämnas tillbaka. Verktyget och laddaren ska inte ha några skador vid återlämnandet. Om det finns skador som inte anmälts i förväg till skolans IT-administratör och som inte täcks av Borås Stads försäkring, kan det utgå en reparationskostnad.

Observera att det digitala verktyget alltid ska förvaras i avsett fodral/väska. Böcker, pennor och papper ska INTE förvaras i väskan då trycket kan skada skärmen. Borås Stads försäkring täcker endast skador som uppstått trots att verktyget förvarats på korrekt sätt.

Datorerna ska laddas hemma och laddningskabeln förvaras i hemmet. Detta eliminerar risken att laddningskablar tappas bort i skolan (kostnad för ny kabel: 300 kronor) samt risken för att elever och personal snubblar på kablar i klassrummen och gör sig illa, eller att datorer på så vis trillar i golvet och skadas.

Dalsjöskolans IT-administratör är Susanne Mandrén.

E-post: susanne.mandren@boras.se

Grundskoleförvaltningens information om digitala verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trasiga eller försvunna laddare

Foxway Education godkänner vissa typer av skador som garantiärenden, dvs. då eleven kan få en ny laddare gratis om den gamla inte längre fungerar.

Skador som inte godkänns är exempelvis sådana orsakade av vätska eller husdjur.

Nya laddare till Chromebook kan köpas på Dalsjöskolans expedition, kontant betalning eller Swish. Laddare till Chromebook kostar 300 kronor.

När det digitala verktyget återlämnas till skolan när eleven slutar ska fungerande laddare av originalmodell (HP) återlämnas samtidigt. Om någon del saknas eller är skadad utgår en kostnad på ovanstående summa.

Om olyckan är framme/stöld

All kontakt vad gäller frågor om Chromebooks sker via mail till IT-administratör Susanne Mandrén.

E-post: susanne.mandren@boras.se

Även felanmälan mailas till Susanne Mandrén, ange nedanstående information:

 • Beskriv i detalj vad som hände och vilken skada som uppstått.
 • Hur Chromebooken har skadats, exemplevis hur gick det till när glaset sprack, tangenten lossnade osv.?
 • Beskriv hur skadan kunde ske trots att datorn låg i sitt fodral.
 • Elevens namn och klass

Tänk på att försökringen inte gäller vid skador som skett då datorn inte legat i sin väska. I de fall betalas reparation av egen hemförsäkring.

Om datorn blivit stulen, kontakta Susanne Mandrén på mailadressen ovan.

Spärr för privata inloggningar på Chromebooks under skoltid

Begränsningar är från och med satta på samtliga elev-Chromebooks i grundskolan till att enbart kunna användas med skol-konto (@skola.boras.se) under skoltid (08:00-16:00). På annan tid och på helg kan eleverna även använda privata google-konton. Beslutet är fattat centralt i Borås Stad.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: IT

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol