Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Om skolan

På Dalsjöskolan går elever i årskurs 4-9 samt i vår särskilda undervisningsgrupp, Dalsjögruppen. Genom varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att bilda sin egen framtid och bit för bit växa med sina uppgifter. I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Hälso- och livsstilsfrågor har ett särskilt fokus i vår undervisning och vi har mer rörelse under skoldagen med hjälp av satsningen Puls för lärande. Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. När eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

Puls för lärande (PFL)

Eleverna i årskurs 8 och 9 deltar i ett projekt – PFL - som Dalsjöskolan driver sedan några år.

I praktiken innebär det att eleverna minst en gång per vecka inleder sin skoldag med 20 minuter i idrottshallen. Ur högtalarna hörs musik med ett tempo på 150 slag i minuten, lämpligt för att eleverna inte ska ta ut sig för mycket. Alla elever är utrustade med personliga pulsband med sensorer.

På väggen visar dataskärmar varje elevs pulsslag och det gäller att vara inom en blå eller grön zon, de zoner där hjärtat pumpar 65–75 procent av maxpulsen. I den zonen ökar blodflödet i hjärnan med 20 procent. Höjs pulsen mer tränas konditionen, men man får inte samma inlärningseffekt efteråt för då blir eleverna trötta.

Forskning visar att de elever som haft pulsträning har höjt sina meritvärden, förbättrat inlärning, koncentration, minnesfunktion och koordination. Utan konkurrens eller tävlingsinslag. Redan efter 10–15 veckor noterades de positiva effekterna av pulsträning, till exempel:

  • Bättre resultat i läsförståelse
  • Ökad koncentrationsförmåga

Dessutom sjunker stressnivån samtidigt som koncentrationsnivån ökar. På längre sikt kan även nya hjärnceller skapas. Förbättrad syreupptagning leder till förbättrat långtidsminne, ökad blodvolym i hippocampus (en del av limbiska systemet i hjärnan).

Bibliotek och skolfritids

Skolans bibliotek är bemannat och öppet hela skoldagen måndag-torsdag. Här kan eleverna låna, söka och reservera böcker och annan media. På skolfritids arbetar fritidsledare. Här kan eleverna i årskurs 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man köpa smörgåsar och glass.

Skolfritids öppettider

Veckodag

Öppettid

Måndag

9-14.30

Tisdag

8-14.30

Onsdag

8-14.30

Torsdag

8-13.00

Fredag

8-13.00


Bibliotekets öppettider

Veckodag

Öppettid

Måndag

9.30-15.30

Tisdag

9.30-15.30

Onsdag

9.30-15.30

Torsdag

9-14.15

Fredag

stängt

Vaktmästare

Vår vaktmästare Dony M. Larsson finns på plats i sitt kontor varje morgon klockan 8.15-8.30 för att hjälpa dem som glömt sin skåpsnyckel. Den som behöver köpa en ny skåpsnyckel kan beställa det vid samma tid och plats. En ny nyckel kostar 120 kronor och betalas kontant och i jämna pengar vid beställningstillfället.

Skolskjuts

Borås Stad har en ny skolskjutsentreprenör det här läsåret. Dalsjöskolan har ingen möjlighet att påverka vare sig deras val av hållplatser eller deras tidtabelleröppnas i nytt fönster.
Kontakta Borås Stads skolskjutsenhet för svar på frågor som har med skolskjuts att göra.

Skolskjuts hanteras av Skolskjutsenheten i Borås Stad. Vänd dig dit om du vill ha information om skolskjuts. Dalsjöskolan administrerar inte detta.

Värdesaker

Vi uppmanar alla elever att inte lämna några värdesaker i omklädningsrummen i idrottshallen under idrottslektionerna. Mobiler och iPads kan låsas in i elevskåpen på skolan eller tas med in i idrottshallen under inomhuslektioner. Idrottslärarna hjälper till att låsa in värdesaker under utomhuslektioner. Detta gäller även stöldbegärliga kläder, hörlurar, laddare etc.
Skolan har inga försäkringar som täcker stölder av elevernas privata ägodelar eller den iPad som skolan tillhandahåller. Stölder anmäls direkt till polislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och försäkringsbolag.

Skolans öppettider

Skolan låses upp klockan 7.50 måndag till fredag. Elever som kommer till skolan tidigare får vänta utomhus eller på expeditionen.

Nationella prov och inarbetad tid

Under framför allt vårterminen genomförs nationella prov (NP) i ett flertal ämnen i årskurs 6 och 9. För att säkerställa att bedömningen av proven blir rättvis, samarbetar flera lärare i rättningsarbetet. Rättningen genomförs under ett antal heldagar.
Den lektionstid dessa rättningar tar i anspråk arbetar eleverna in under övriga läsåret. Lektionstiderna har förlängts, så att eleverna får den undervisningstid som är fastslagen i timplanen.
Trots att vissa lektioner alltså ställs in under rättningsperioderna, är övriga veckor schemalagda så att var och en får den undervisningstid en har rätt till.

Senast ändrad: 2020-02-20 14.30

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt