Meny

Meny

Om skolan

Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 577 elever.

Skolans profil

Vi satsar på entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Genom en varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att bilda sin egen framtid och "bit för bit" växa med sina uppgifter. I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Även hälso- och livsstilsfrågor får en särskild fokus i vår undervisning. Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. Nar eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

De fem benen i vår pedagogik

Skolans vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas" arbetar vi mot genom att vi ger våra elever förutsättningar och stöd att:

  • Skaffa sig gedigna kunskaper för ett framgångsrikt yrkesliv präglat av livslångt lärande.
  • Utvecklas som demokratiska, solidariska och engagerade samhällsmedborgare.
  • Visa empati gentemot sina medmänniskor.
  • Växa utifrån sina egna styrkor och förutsättningar.
  • Ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget liv i gemenskap med andra.

PFL – Puls För Lärande

Eleverna i årskurs 4-7 deltar i ett projekt – PFL - som Dalsjöskolan driver sedan förra läsåret.

I praktiken innebär det att eleverna minst en gång per vecka inleder sin skoldag med 20 minuter i idrottshallen. Ur högtalarna hörs musik med ett tempo på 150 slag i minuten, lämpligt för att eleverna inte ska ta ut sig för mycket. Alla elever är utrustade med personliga pulsband med sensorer.

På väggen visar dataskärmar varje elevs pulsslag och det gäller att vara inom en blå eller grön zon, de zoner där hjärtat pumpar 65–75 procent av maxpulsen. I den zonen ökar blodflödet i hjärnan med 20 procent. Höjs pulsen mer tränas konditionen, men man får inte samma inlärningseffekt efteråt för då blir eleverna trötta.

Forskning visar att de elever som haft pulsträning har höjt sina meritvärden, förbättrat inlärning, koncentration, minnesfunktion och koordination. Utan konkurrens eller tävlingsinslag. Redan efter 10 – 15 veckor noterades de positiva effekterna av pulsträning, till exempel:

  • Bättre resultat i läsförståelse
  • Ökad koncentrationsförmåga

Dessutom sjunker stressnivån samtidigt som koncentrationsnivån ökar. På längre sikt kan även nya hjärnceller skapas. Förbättrad syreupptagning leder till förbättrat långtidsminne, ökad blodvolym i hippocampus (en del av limbiska systemet i hjärnan).

Tidningsartiklar om PFL:
Betygen stiger med pulsenPDF
Träning ska ge bättre skolresultat
PDF

Bibliotek och skolfritids

Skolans bibliotek är bemannat och öppet hela skoldagen. Här kan eleverna låna, söka och reservera böcker och annan media. På skolfritids arbetar fritidsledare. Här kan eleverna i åk 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man köpa smörgåsar och glass.

Vaktmästare

Vår vaktmästare Dony M. Larsson finns på plats i sitt kontor varje morgon klockan 8.15-8.30 för att hjälpa dem som glömt sin skåpsnyckel. Den som behöver köpa en ny skåpsnyckel kan beställa det vid samma tid och plats. En ny nyckel kostar 80 kronor och betalas kontant och i jämna pengar vid beställningstillfället.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.56
Senast ändrad: 2017-10-06 08.47

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt