Meny

Meny

Om skolan

PFL – Puls För Lärande

Eleverna i årskurs 4-7 deltar i ett projekt – PFL - som Dalsjöskolan driver sedan förra läsåret.

I praktiken innebär det att eleverna minst en gång per vecka inleder sin skoldag med 20 minuter i idrottshallen. Ur högtalarna hörs musik med ett tempo på 150 slag i minuten, lämpligt för att eleverna inte ska ta ut sig för mycket. Alla elever är utrustade med personliga pulsband med sensorer.

På väggen visar dataskärmar varje elevs pulsslag och det gäller att vara inom en blå eller grön zon, de zoner där hjärtat pumpar 65–75 procent av maxpulsen. I den zonen ökar blodflödet i hjärnan med 20 procent. Höjs pulsen mer tränas konditionen, men man får inte samma inlärningseffekt efteråt för då blir eleverna trötta.

Forskning visar att de elever som haft pulsträning har höjt sina meritvärden, förbättrat inlärning, koncentration, minnesfunktion och koordination. Utan konkurrens eller tävlingsinslag. Redan efter 10 – 15 veckor noterades de positiva effekterna av pulsträning, till exempel:

  • Bättre resultat i läsförståelse
  • Ökad koncentrationsförmåga

Dessutom sjunker stressnivån samtidigt som koncentrationsnivån ökar. På längre sikt kan även nya hjärnceller skapas. Förbättrad syreupptagning leder till förbättrat långtidsminne, ökad blodvolym i hippocampus (en del av limbiska systemet i hjärnan).

Tidningsartiklar om PFL:
Betygen stiger med pulsenPDF
Träning ska ge bättre skolresultat
PDF

Ledighet

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.
Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar frånräknats, ungefär 178 arbetsdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte minskas ytterligare.
Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Dalsjöskolan är restriktiv med att ge elever ledighet utanför loven. Eleverna missar värdefull undervisning och ledigheterna skapar merarbete för såväl elever som personal.

De dagar eleverna har Nationella provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gäller årskurs 6 och 9) beviljas ingen ledighet.

Ämne

Vecka

Provdatum 2017/2018

Svenska

45-50

6 nov - 15 dec 2017

Svenska

6

6 feb 2018

Svenska

6

8 feb 2018

Matematik

45-50

6 nov - 15 dec 2017

Matematik

15

10 apr 2018

Matematik

15

12 apr 2018

Engelska

45-50

6 nov - 15 dec 2017

Engelska

18

2 maj 2018

Engelska

18

4 maj 2018

 

Ämne

Vecka

Provdatum 2018/2019

Svenska

45-50

5 nov - 14 dec 2018

Svenska

6

5 feb 2019

Svenska

6

7 feb 2019

Engelska

45-50

5 nov - 14 dec 2018

Engelska

15

6 maj 2019

Engelska

15

8 maj 2019

Matematik

45-50

5 nov - 14 dec 2018

Matematik

19

8 apr 2019

Matematik

19

10 apr 2019

Bibliotek och skolfritids

Skolans bibliotek är bemannat och öppet hela skoldagen måndag-torsdag. Här kan eleverna låna, söka och reservera böcker och annan media. På skolfritids arbetar fritidsledare. Här kan eleverna i åk 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man köpa smörgåsar och glass.

Vaktmästare

Vår vaktmästare Dony M. Larsson finns på plats i sitt kontor varje morgon klockan 8.15-8.30 för att hjälpa dem som glömt sin skåpsnyckel. Den som behöver köpa en ny skåpsnyckel kan beställa det vid samma tid och plats. En ny nyckel kostar 80 kronor och betalas kontant och i jämna pengar vid beställningstillfället.

Skolskjuts

Borås Stad har en ny skolskjutsentreprenör det här läsåret. Dalsjöskolan har ingen möjlighet att påverka vare sig deras val av hållplatser eller deras tidtabelleröppnas i nytt fönster.
Kontakta Borås Stads skolskjutsenhet för svar på frågor som har med skolskjuts att göra.

Skolskjuts hanteras av Skolskjutsenheten i Borås Stad. Vänd dig dit om du vill ha information om skolskjuts. Dalsjöskolan administrerar inte detta.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.56
Senast ändrad: 2018-04-17 08.04

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt