Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Dalsjöskolan går elever i årskurs 4-9 samt i vår särskilda undervisningsgrupp, Dalsjögruppen. Genom varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att bilda sin egen framtid och växa med sina uppgifter.
I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Hälso- och livsstilsfrågor har ett särskilt fokus i vår undervisning.
Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. När eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

Extra hjälp med läxor och skolarbete

Högstadiet: På tisdagar och torsdagar 7.45-8.15 samt onsdagar 15.30-16.30 är eleverna välkomna till sal 437 om de vill ha extra hjälp med skolarbete och läxor.
Man har med eget material, personal finns på plats!
Ingen föranmälan!

På mellanstadiet: På onsdagar och fredagar klockan 7.45-8.15 samt på tisdagar klockan 14-15 är det läsläsning på mellanstadiet. Läxläsningen sker enligt överenskommelse mellan klasslärare och vårdnadshavare. Klassläraren tar fram material för eleverna att arbeta med.

Skolfritids

På skolfritids arbetar fritidsledare. Här kan eleverna i årskurs 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man köpa smörgåsar, kaffe och andra drycker.

Skolfritids öppettider är dagligen klockan 8-12.30.

Vaktmästare

Vår vaktmästare finns på plats i sitt kontor varje morgon klockan 8.00-8.20 för att hjälpa de elever som glömt sin skåpsnyckel. Den som behöver köpa en ny skåpsnyckel kan beställa det vid samma tid och plats. En ny nyckel kostar 120 kronor och betalas med swish vid beställningstillfället.

Skolskjuts

Borås Stads har avtal med Bergkvara buss för skolskjuts. Dalsjöskolan har ingen möjlighet att påverka vare sig deras val av hållplatser eller deras tidtabeller.

Tidtabeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts hanteras av Skolskjutseneheten i Borås Stad. Vänd dig dit om du vill ha information om skolskjuts. Dalsjöskolan administrerar inte detta.

Skolskjutsenheten

Värdesaker

Vi uppmanar alla elever att inte lämna några värdesaker i omklädningsrummen i idrottshallen under idrottslektionerna. Mobiler och datorer/iPad kan låsas in i elevskåpen på skolan eller tas med in i idrottshallen under inomhuslektioner. Idrottslärarna hjälper till att låsa in värdesaker under utomhuslektioner. Detta gäller även stöldbegärliga kläder, hörlurar, laddare etc.
Skolan har inga försäkringar som täcker stölder av elevernas privata ägodelar eller den dator/iPad som skolan tillhandahåller. Stölder anmäls direkt till polis och försäkringsbolag.

Polisanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolans öppettider

Skolan låses upp klockan 07.45 måndag till fredag. Elever som kommer till skolan tidigare får vänta utomhus eller på expeditionen.

Nationella prov och inarbetad tid

Under framför allt vårterminen genomförs nationella prov (NP) i ett flertal ämnen i årskurs 6 och 9. För att säkerställa att bedömningen av proven blir rättvis, samarbetar flera lärare i rättningsarbetet. Rättningen genomförs under ett antal heldagar.
Den lektionstid dessa rättningar tar i anspråk arbetar eleverna in under övriga läsåret. Lektionstiderna har förlängts, så att eleverna får den undervisningstid som är fastslagen i timplanen.
Trots att vissa lektioner alltså ställs in under rättningsperioderna, är övriga veckor schemalagda så att var och en får den undervisningstid en har rätt till.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol