Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Korttidstillsyn

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Har jag rätt till korttidstillsyn?

För att ha rätt till korttidtillsyn behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även korttidstillsyn för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor. Du kan läsa mer på sidan om Vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du

Korttidstillsyn är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Kostnad för stöd och service

LSS-insatser är avgiftsfria. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidstillsyn

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol