Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Korttidstillsyn

Från och med det år de fyller 13 har barn med funktionsnedsättning, som har arbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Har jag rätt till korttidstillsyn?

För att ha rätt till korttidtillsyn behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ska också behöva korttidstillsyn för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor.

Vilket stöd kan jag få

Så här ansöker du

Korttidstillsyn är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Ansöka om stöd

Kostnad för stöd och service

LSS-insatser är gratis. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Korttidstillsyn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender