Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

Sandaredskolans ordningsregler

  • Jag är snäll, hjälpsam, visar hänsyn och bidrar till arbetsro.
  • Jag är noga med att passa tider.
  • Jag använder ett vårdat språk.
  • Jag tar hand om skolans lokaler och skolgården samt är rädd om skolans, andras och mina saker.
  • Jag rör mig lugnt inomhus.
  • Jag är utomhus på rasterna.
  • Jag använder bollar utomhus där det är tillåtet.
  • Jag kastar inte snöboll på skolans område.
  • Min mobiltelefon ska vara avstängd och får inte användas på skolans område mellan 06:00-18:00.

Jag får ta med mobiltelefonen eller annat digitalt kommunikationsmedel (såsom till exempel smart watches) till skolan på mitt eget ansvar. Mobiltelefonen eller det digitala kommunikationsmedlet får inte användas under skoltid på skolans område mellan klockan 06:00 och 18:00. Signalen ska vara på ljudlös. Om jag av någon anledning måste ha mobiltelefonen påslagen under en skoldag ska detta godkännas med ett meddelande hemifrån.

Vid regelbrott:

Samtal med eleven. Vid upprepning kontaktas föräldrarna. Uppföljning av samtal inom två veckor. Vår önskan är att detta stöd ska vara tillräckligt för att eleven skall kunna följa ordningsreglerna. 


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol