Meny

Meny

Diamanten

Diamanten är ett fritids för äldre barn. Med äldre barn menar vi barn som går från årskurs 3 till årskurs 5. Fritidshemmet ligger i Slättängskolans A-hus. Om ni är nyfikna, så är ni välkomna att titta in hos oss.

Mål och syfte

Diamanten är barnens sista fritidsvistelse och många av dem skall sedan klara sig hemma själva. Detta är en stor frihet och samtidigt ett stort ansvar som de kommer att få axla. Vår pedagogiska verksamhet jobbar mot målet, att hjälpa barnen utvecklas till ansvarsfulla individer som är trygga i sig själva.

Hela vår verksamhet baseras på att barnen skall förstå sambandet mellan möjligheter kontra eget ansvar. Vi bjuder era barn på nya möjligheter samtidigt som vi kommer att ställa högre krav på dem gällande eget ansvar.

Precis som andra fritids så strävar vi efter att försöka ge barnen en trygg och stimulerande fritidsverksamhet, byggt på en demokratisk värdegrund med respekt för människor.

Nedan följer i punktform några exempel på mål som vi har med fritidsverksamheten.

  • Att lära barnen ta hänsyn och acceptera varandra för den person man är.
  • Hjälpa barnen att själva lösa konflikter på ett positivt sätt.
  • Ge barnen möjlighet till att varva ner.
  • Erbjuda barnen aktiviteter som de finner positiva och stimulerande.
  • Ha en bra och öppen dialog med föräldrar så att vi tillsammans arbetar för barnens bästa.
  • Ha ett samarbete med skolan och dess personal för att främja helhetssynen på barnen.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-01 11.10
Senast ändrad: 2016-12-01 11.12

Dela sidan: Diamanten

g q n C

p

Kontakt