Meny

Meny

Opalen

På Opalens fritids går eleverna i förskoleklass. Här arbetar Sussi och Susanne. På den här avdelningen öppnar och stänger vi fritids. Vårt mål är att ge alla elever en stimulerande fritidsmiljö. I vår verksamhet jobbar vi för trygghet, glädje och kamratskap. Verksamheten planeras och utgår från det centrala innehållet i Lgr 11 för fritidshemmet. På Opalen varvar vi den fria leken med planerade aktiviteter, som tex fritidsgympa. I den fria leken tränar eleverna flera viktiga förmågor som till exempel samarbete, konflikthantering och att visa/ta hänsyn till andra.

Senast ändrad: 2018-07-10 09.34

Uppdaterad av:

Dela sidan: Opalen

g q n C

p

Kontakt