Meny

Meny

Safiren

Safirens fritids är en avdelning för de större barnen. Här går barn från årskurs 3 och uppåt.
Vi är två pedagoger som arbetar på avdelningen. Likt våra andra avdelningar anser vi att det är viktigt att barnen skall erbjudas en meningsfull och stimulerande verksamhet då de vistas hos oss. I vår verksamhet varvas pedagogiskt planerade aktiviteter med tid till egen fri lärande lek och annan rekreation. Trygghet, lyhördhet och glädje är några av de ledord vi har i våra tankar när vi utformar vår verksamhet. Vi jobbar aktivt med relationer, eftersom bra relationer skapar trygghet. Vi brukar säga att hos oss talar vi inte bara till barnen utan också med dem, för att belysa aspekten av att vi också ofta är aktiva ihop med barnen. Då vi är sista anhalten för barnen inom barnomsorgen så har vi en något annorlunda profilering gentemot våra andra avdelningar. Vi arbetar aktivt med att hjälpa barnen bli självständiga, så att de skall kunna klara sig utan fritids när den dagen kommer att de slutar hos oss. Vi har en paroll som vi arbetar under, som vi kallar frihet under ansvar. Syftet är att hjälpa barnen utveckla en medvetenhet om att frihet ofta kommer med ansvar. Vidare arbetar vi också mycket med barnens Jag. I den här åldern brukar barnens definition av sig själva bygga mycket på hur barnet uppfattar hur omvärlden så som kamrater upplever hen. Därför arbetar vi ganska mycket med att stärka barnens identitet. Syftet är att hjälpa barnen till att utveckla en god och sund självbild (Jag är bra som jag är och behöver inte spela något jag inte är eller egentligen står för) samt ett gott självförtroende (En tro på sin egen potential och förmåga).

Vi har en blogg som närmast skall ses som en anslagstavla. Den är främst gjord för föräldrar, men alla är varmt välkomna att följa den. Då vi som avdelning fått byta namn så har vi ännu inte uppdaterat bloggen med ett korrekt namnbyte.

Safirens fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-12-20 15.38

Uppdaterad av:

Dela sidan: Safiren

g q n C

p

Kontakt