Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Safirens fritidshem går eleverna som tillhör förskoleklassen och här arbetar Emilia, Sofia och Sussi. Eleverna som går på Safiren har fritids antingen fram till 9.40 eller från 12.20 då de annars har halvklass inne i skolan. Detta gör att fritidshem inte har helgrupp på fritids förrän kl.14.00.

Några viktiga saker att känna till:

  • Vi vill att ni som lämnar/hämtar ert barn får någon typ av kontakt med personalen innan ni går.
  • Vi äter frukost vid 7.50-8.15
  • Vi äter mellanmål vid 14-14.20 (fredagar 13.50-14.10)

Vi har lite olika aktiviteter om dagarna. Aktiviteterna har en grund i Lgr 11 som är vår läroplan med olika centrala innehåll vi bör beröra och förmågor vi ska utveckla hos eleverna. Under hösten är det mycket fokus på Värdegrund, Vara Vänner Tema och elevers inflytande. Vårt fritidshem genomsyras av lek, rekreation och vi vill skapa trygghet för varje elev.

Eleverna har även bild tillsammans med Sussi under fritidstid. En dag i veckan går vi iväg från skolgården efter mellanmålet. Detta för att vi ska utforska ny områden, leksätt och skapa trygghet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Safiren

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol