Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med en Planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Svedjeskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Skolans uppdrag att främja likabehandling

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolans likabehandlingsarbete

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolans likabehandlingsarbete

På Svedjeskolan arbetar vi aktivt för att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling. Det vardagliga arbetet ska genomsyras av diskussioner för att främja likabehandling. Arbetslagen diskuterar regelbundet de kränkningar som förekommit och arbetar aktivt för att motverka nya. Varje vecka har klasserna värdegrundsdiskussioner utifrån ett gemensamt material.

På fritidshemmet Trollet arbetar man regelbundet med övningar i form av t.ex. forumspel och diskuterar frågor rörande värderingar och likabehandling. Titta gärna in på Trollets blogg: http://svedjeskolantrollet.blogspot.se/p/test.htmllänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2020-02-10 11.46

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt