Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Skolans uppdrag att främja likabehandling

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På Svedjeskolan arbetar vi aktivt för att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling. Det vardagliga arbetet ska genomsyras av diskussioner för att främja likabehandling. Arbetslagen diskuterar regelbundet de kränkningar som förekommit och arbetar aktivt för att motverka nya. Varje vecka har klasserna värdegrundsdiskussioner utifrån ett gemensamt material.

På fritidshemmet Trollet arbetar man regelbundet med övningar i form av t.ex. forumspel och diskuterar frågor rörande värderingar och likabehandling.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol