Meny

Meny

Personal

Här hittar du kontaktinformation till våra lärare och övrig personal.

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Maria Persson

033-35 87 25

Biträdande rektor

Eva Janson

033-35 87 01

0768-88 87 01

Skoladministratör

Lena Arvidsson

033-35 87 10

Skolintendent

Susanne Mandrén

033-35 87 21

 

Arbetslag 1 Mellanstadiet

Klass

Namn

Titel

Klass 4A

John Andersson

Mentor

Klass 4B

Thérese Jonsson Berg

Mentor, tjl

Klass 4B

Maryam Ranjbar

Vikarierande mentor

Klass 4C

Gunilla Sköld arbetslagsledare

Mentor

Årskurs 4

Alma Mattsson

Elevassistent

Klass 5A

Kikki Benjaminsson

Mentor

Klass 5B

Jennifer Johansson

Mentor, tjl

Klass 5B

Emma Näslund

Mentor

Årskurs 5

Charlotta Holtter

Elevassistent

Klass 6A

Niklas Andreasson

Mentor

Klass 6B

Monica Schicht Schultz

Mentor

Klass 6A

Sofie Thelin

Elevassistent

Klass 6AB

Felix Samuelsson

Resurs

Klass 4, 5, 6

Julia Höglund

Lärare

Klass 4, 5, 6

Eva Andreasson 

Resurs

Klass 4, 5, 6

Elsa Burda

Resurs

 

Arbetslag 2

Klass

Namn

Mentor klass 7C

Kristina Wahle

Mentor klass 7C

Christine Holmén

Mentor klass 8A

Erik Toivokainen

Mentor klass 8A

Nils Axelsson

Mentor klass 8E

Sanna Rölander

Mentor klass 8E

Bengt Wirén

Mentor klass 8F

Sara Jigdal

Mentor klass 8F

Joan Nsoh

Mentor klass 8F

Markus Hermansson

Mentor klass 9B

Marita Floberg Persson

Mentor klass 9B

Daniel Ask arbetslagsledare

Studievägledare

Sara Jigdal

 

Arbetslag 3

Klass

Namn

Mentor klass 7A

Evelina Andersson

Mentor klass 7A

Jennifer Johansson

Mentor klass 7E

Susanne Johansson

Mentor klass 7E

Babak Fazelinejad

Mentor klass 7E

Peter Lundqvist

Mentor klass 8D

Henrik Ärlig arbetslagsledare

Mentor klass 8D

Cecilia Sandin

Mentor klass 9A

Inge Pettersson

Mentor klass 9A

Ara Abadjian

Mentor klass 9A

Maryam Ranjbar

Mentor klass 9E

Mathias Flyckt

Årskurs 7, 8, 9

Roger Axell

Årskurs 7, 8, 9

Kerstin Green

Årskurs 7, 8, 9

Kajsa Carlsson

 

Arbetslag 4

Klass

Namn

Mentor klass 7B

Dennis Ljung

Mentor klass 7B

Pia Lindgren

Mentor klass 7D

Jurate Klerfors

Mentor klass 7D

Mattias Frisk

Mentor klass 7F

Patrik Carlsson

Mentor klass 7F

Johan Möller Lekemo

Mentor klass 8B

Mariell Aronson Larsson arbetslagsledare

Mentor klass 8B

Ing-Marie Fridén

Mentor klass 8C

Malin Jönsson

Mentor klass 8C

Lina Sörbring

Mentor klass 9C

Per Axelsson

Mentor klass 9C

Marianne Kallin

Mentor klass 9D

Anna Gustavsson

Mentor klass 9D

Martin Noring

 

Arbetslag 5

Klass

Namn

Speciallärare

Eva Hallagård

Flexen

Julia Höglund

Flexen

Elsa Burda

Flexen

Linda Aronsson

Fokus

Marianne Eriksson

Fokus

John Andersson

Fokus

Fredrik Svensson

Fokus

Viktor Valkonen Sjölin

Årskurs 7, 8, 9

Kerstin Green

Årskurs 5

Charlotta Holtter

Årskurs 6

Sofie Thelin

Årskurs 9

Maria Johansson

 


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Enhetschef

Lena Johansson

-

Specialpedagog år 7-9

Vakant

-

Specialpedagog år 4-6

Vakant

-

Kurator

Petra Weidlitz

0766-23 09 96

Kurator

Anna Kern, tjl

0729-89 37 93

Skolsköterska år 4-6

Anna Rolandsson

0734-32 81 63

Skolsköterska år 7-9

Sonja Nordgren

0766-23 06 85

 

Övrig personal

Titel

Namn

Vaktmästare

Dony Milutinovic Larsson

Fastighetsskötare

Lars Nilsson


Senast ändrad: 2018-05-23 17.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt