Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

Våra ordningsregler tar vi fram tillsammans och de ser ut så här:

 • Vi uppträder lugnt och trevligt mot varandra och använder ett vårdat språk.
 • Vi är aktsamma om vår skolas ute- och innemijlö.
 • Vi är ute på rasterna och stannar inom skolans område.
 • Klättrar gör vi i klätterställningar och i märkta träd.
 • Vi får cykla till skolan utan vuxen från årskurs 5. Skolgården är cykelfritt område.
 • Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi på skolans områd.
 • Vintertid använder vi hjälm när vi åker kana i backen.
 • Vi kastar inte snöboll på grund av skaderisk.
 • Inlines, skateboard, kickboard och liknande åker vi endast på stora skolgården och alltid med hjälm som minsta skydd.
 • Mobiltelefoner är avstängda under skoldagen och medtages på egen risk. Mobiltelefoner lämnas in på morgonen, läses in under skoldagen och återfås vid hemgång.
 • Alla klasser har en tyst stund vid lunch i matsalen, så vi får matro.
 • På fotbollsplanen spelar vi fotboll.
 • Brottning och skojbråk är inte tillåtet på skola/fritids på grund av skaderisk.

Reglerna är beslutade av rektor efter revidering i samråd med personal, elevråd och föräldraförening. Reglerna gäller från och med 10 augusti 2022.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol