Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Flexenheten Tranan

Flexenheten Tranan ger stöd och motivation till elever som behöver särskild stöttning i olika typer av pedagogiska utmaningar, vid inlärningssvårigheter eller vid behov av socialt stöd. Skolans elever kan få stöd från Tranan efter samråd mellan arbetslag och Elevhälsoteamet. Stödet kan ges i direkt anslutning till klassrummet eller i anpassade lokaler.

I Tranans lokaler är rummen mindre än i de traditionella klassrummen. Även inredningen skiljer sig till viss del från klassrummen med soffor eller fåtöljer i varje rum och med tillgång till kök. På Tranan utformas stödet, precis som i klassrummen, utifrån de individuella behoven, men spetsas ytterligare mot särskilt stöd. Exempel på stöd som kan förekomma är enskild undervisning, stöd i liten grupp i t.ex matematik eller engelska, intensivundervisning i svenska och matematik m.m.

Vi som arbetar på Tranan är Annelie Ekelin, Michaela Sandrik, Anna Jerkersson och Stefan Carlsson.

Telefonnummer: 0768-88 80 90

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Flexenheten Tranan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol