Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Flexenheten Tranan

Flexenheten Tranan ger stöd och motivation till elever som behöver särskild stöttning i olika typer av pedagogiska utmaningar, vid inlärningssvårigheter eller vid behov av socialt stöd. Skolans elever kan få stöd från Tranan efter samråd mellan arbetslag och Elevhälsoteamet. Stödet kan ges i direkt anslutning till klassrummet eller i anpassade lokaler.

I Tranans lokaler är rummen mindre än i de traditionella klassrummen. Även inredningen skiljer sig till viss del från klassrummen med soffor eller fåtöljer i varje rum och med tillgång till kök. På Tranan utformas stödet, precis som i klassrummen, utifrån de individuella behoven, men spetsas ytterligare mot särskilt stöd. Exempel på stöd som kan förekomma är enskild undervisning, stöd i liten grupp i t.ex matematik eller engelska, intensivundervisning i svenska och matematik m.m.

Vi som arbetar på Tranan är Annelie Ekelin och Michaela Sandrik.

Telefonnummer: 0768-88 80 90

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Flexenheten Tranan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol