Meny

Meny

Flexenheten Tranan

Tranan är ett team som skall vara ett stöd till pedagoger och elever på skolan.

Team Tranan består av lärare och speciallärare som samarbetar med Elevhälsoteamet och övriga lärare på skolan. Team Tranan skall ge stöd och motivation till elever som behöver extra stöttning vid olika typer av inlärningssvårigheter, andra pedagogiska svårigheter eller socialt stöd. Det är via Elevhälsoteamet som en plats på Tranan kan erbjudas för skolans elever.

Team Tranan finns i en lokal där miljön är lugn och anpassad efter elevers behov. Det erbjuds stöd i olika former av pedagogiska och sociala grupper som t.ex. intensivläsning, praktisk matematik, boksamtal, skrivträning, intensivamatte och uteaktiviteter.

Team Tranan arbetar med alternativa pedagogiska verktyg och hjälpmedel, utgår från elevens förmågor och ett salutogent perspektiv genomsyrar arbetet för att sträva efter att eleven skall kunna nå målen.      

De som arbetar på Tranan är Annelie Ekelin, Michaela Pechac, Anna Jerkersson, Stefan Carlsson och Sebastian Viktorsson.

Telefon: 0768 - 88 80 90  

Läxhjälpen

Trandaredskolan erbjuder läxhjälp till alla elever på skolan. Läxhjälpen är på måndagar mellan kl 14.30-15.30 och är i Tranans lokaler.

Det är mellan två till tre lärare på plats för att erbjuda eleverna det stöd som eleverna är i behov av.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-21 10.53
Senast ändrad: 2018-04-16 13.56

Dela sidan: Flexenheten Tranan

g q n C

p

Kontakt