Meny

Meny

Grön Flagg

Grön Flagg

 

Trandaredskolan har Grön Flagg och vi fick vår första flagga år 2007. Vi har sedan starten arbetat med många olika teman och ett återkommande tema har varit livsstil och hälsa. Den handlingsplan som blev godkänd 2016 behandlade temana livsstil och hälsa, konsumtion och vattenresurser.

Vi håller på att utarbeta en ny handlingsplan som vi planerar att börja arbeta utifrån vt 17. De teman som vi kommer arbeta med nästa period är närmiljö, livsstil och hälsa och kemikalier.

Trandaredskolan har ett Grön Flagg-råd som träffas 2-3 gånger per termin, där det finns representanter från skolans samtliga grupper/klasser. Vid senaste träffen fick eleverna lämna förslag på aktiviteter kopplade till temana.

Vi ser gärna ett samarbete med föräldrar kring hållbar utveckling. Vid frågor eller intresse lyft gärna det på ett föräldraföreningsmöte. Håll utkik efter datum för ”Håll Sverige Rent”, en återkommande aktivitet där vi städar runt vår närmiljö. Även föräldrar är välkomna att delta.

Senast ändrad: 2018-04-16 14.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Grön Flagg

g q n C

p

Kontakt