Meny

Meny

English Suomi

Ekonomiskt och socialt stöd

Alla som bor i Borås Stad kan vända sig till kommunen för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Kommunen erbjuder ekonomiskt och socialt stöd och även rådgivning.

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp med skuldsanering? Av budget- och skuldrådgivning får du råd, stöd och idéer för att få ordning på ekonomin.

Konsumentrådgivare

Konsumentrådgivaren kan ge dig råd och information inför eller efter ett köp. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Hyresvägledning

Om du inte betalar din hyra i tid riskerar du att förlora hyreskontraktet. Innan hyresvärden kan vräka dig från bostaden är de skyldiga att meddela kommunen där du bor. Om du riskerar att bli vräkt kan du själv vända dig till kommunen för råd och stöd.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Försörjningsstödet täcker utgifter som är nödvändiga i vardagen, till exempel mat och kläder. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Tingsrätten beslutar om god man, förvaltare och förmyndare.

Familjekollo

Alla har inte möjlighet att komma iväg på semester. För en del är det självvalt men för många är det ofrivilligt. Föräldrar som är ensamstående har ofta en tuffare ekonomisk situation, där pengarna kanske inte räcker till för semester. Borås Stad erbjuder därför tillsammans med Lutherska Missionskyrkan en veckas sommarkollo på Ekhagen varje år i juli månad. Läs mer om hur du ansöker om familjekollo.

Senast ändrad: 2018-11-30 13.15

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomiskt och socialt stöd

g q n C