Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arrangera lotteri

Ska du arrangera ett lotteri? Då kan du behöva ansöka om licens eller registreringslotteri.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Sekretariatet ansvarar för att besluta om registrering medan fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för att ha tillsyn för lotterier som sker inom Borås kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Spelinspektionen om lotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 908 090:- för 2024)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till lotterikontrollanten.

*2024 års prisbasbelopp är 57 300 kronor

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.

När behöver lotteriet inte registreras?

Reglerna är olika för ideell förening/trossamfund och exempelvis privatperson/företag.

Förening eller ett trossamfund

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2024, fjorton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2024, 9 550 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Observera! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 § i spellagen.

Övriga som vill anordna lotteri

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2024, fjorton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2024, 955 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning.
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala Polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Vad kostar registreringen?

Registreringen kostar 300 kronor och betalas in via Swish vid ansökan. Swishnumret är 123 323 58 35. Glöm inte att ange föreningens namn vid betalningen. Registreringen gäller i 5 år.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser Borås Stad en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och Borås Stad. Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska lotteriet redovisas. Den förvaltning som har kontrollansvar för lotterier är fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen i Borås Stads e-tjänst för Lotteriredovisning på boras.se, den ligger under Självservice för Kommun och politik. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till kommunen.

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Ansökan görs genom Borås Stads e-tjänst för Lotteriansökan.

I ansökan ska ett antal uppgifter och dokument finnas med, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och protokollsutdrag från styrelsemöte där föreningens lotteriföreståndare väljs. Vilka handlingar som ska bifogas framgår i e-tjänsten.

Handläggningstiden är cirka 5 arbetsdagar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arrangera lotteri

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender