Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa.

Alla som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Öppen grupp

Öppna samtalsgrupper
Kom och träffas i grupp! Vi möts för en stunds fika och samtal.

Familj i sorg

Stöd i sorg
Stödgrupper för barn och unga - när ett syskon har dött. Startar den 7/3.

Du är inte ensam

Du är inte ensam
Välkommen till en digital samtalsserie för föräldrar till unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Start 1/3.

Workshop Bsa

Prova på roliga aktiviteter
Du som är unga anhörig, kom och träffa andra och ha roligt tillsammans

Rådslaget

RÅDSLAGET unga anhöriga
Vi i anhörigstödet vill ha hjälp att förstå hur vi bäst kan stötta unga anhöriga. Vill du hjälpa oss? Kom med på RÅDSLAGET!

En yngre persons hand och en äldre persons hand som håller i varandra

Anhörig till en person med demenssjukdom
Demensteamet har stor kunskap inom demensområdet och erbjuder bland annat anhörigträffar och enskilda samtal.

Här kan du se vår film som berättar vad vi gör i anhörigstödet! Hör av dig om du vill veta mer!

Vill du bli kontaktad av oss?

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om anhörigstödet i Borås Stad? Fyll i namn och telefonnummer eller e-postadress så hör vi av oss till dig inom en vecka.
Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd till anhöriga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender