Meny

Meny

Tillgänglighet

Borås ska vara en stad för alla. Borås Stad arbetar med att göra staden tillgänglig och ge alla boråsare möjlighet att delta i samhällslivet. I samverkan med funktionshinderråd, näringsliv och föreningar undanröjer vi hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Tillgängliga platser och lokaler

Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator, torg och offentliga platser liksom i offentliga lokaler, butiker och restauranger. I Tillgänglighetsdatabasen visar vi hur tillgängligheten ser ut i kommunens lokaler, på badplatser, i idrottshallar, museum och andra platser för natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. Borås större besöksmål, liksom ett stort antal restauranger, butiker och andra näringsidkare finns också i tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglig information

Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och att ta del av Borås Stads information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dessa delar.

Talande webb

Talande webb är ett exempel på en sätt att göra informationen mer tillgänglig, Genom att använda vår lyssna funktion som finns på alla våra webbsidor får du texten uppläst.

Teletal, få stöd under telefonsamtal

Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten. Teletal är gratis för dig.

Om teletallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träffpunkt Simonsland

Träffpunkt Simonsland är ett allaktivitetshus för personer med funktionsnedsättningar och pensionärer. Många föreningar har sina lokaler och sin verksamhet i huset. 12-15 tjänstemän med olika uppdrag att ge service åt funktionsnedsatta och äldre och deras föreningar har också sina arbetsplatser i Träffpunkt Simonsland.

Träffpunkt Simonsland

Mer om hur vi arbetar med tillgänglighet på Tillgänglighetsarbete.

Senast ändrad: 2018-04-03 10.30

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighet

g q n C