Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillgänglighet

Borås ska vara en stad för alla. Borås Stad arbetar med att göra staden tillgänglig och ge alla boråsare möjlighet att delta i samhällslivet. I samverkan med funktionshinderråd, näringsliv och föreningar undanröjer vi hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Tillgänglig information

Tillgängliga lokaler

Tillgänglighetsdatabasen
I Tillgänglighetsdatabasen visar vi hur våra lokaler är anpassade för att fungera för alla att besöka.

Träffas

Mötesplatser och friluftsliv
Vi har möteplatser för alla i Borås. Det finns även möjlighet för alla att uppleva naturen.
Se Mötesplatser och Tillgängligt friluftsliv

Tillänglighet

Tillgänglighetsarbete
Mer om hur vi i Borås Stad arbetar med tillgänglighet.

Möte: Funktionshinderråd

Funktionshinderråd
I funktionshinderråden finns representanter från föreningar för olika grupper av funktionsnedsatta.

Tillgänglig information

Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och att ta del av Borås Stads information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.

Talande webb

Talande webb är ett exempel på en sätt att göra informationen mer tillgänglig, Genom att använda vår lyssna funktion som finns på alla våra webbsidor får du texten uppläst.

Teletal

Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten. Teletal är gratis för dig.

Om teletal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en tjänst som möjliggör för personer som använder svensk teckenspråk och personer som använder svensk tal att ringa till varandra. Bildtelefoni är gratis för dig.

Om Bildtelefoni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol