Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillgänglighet

Borås ska vara en stad för alla. Borås Stad arbetar med att göra staden tillgänglig och ge alla boråsare möjlighet att delta i samhällslivet. I samverkan med funktionshinderråd, näringsliv och föreningar undanröjer vi hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

Tillgänglig information

Tillgängliga lokaler

Tillgänglighetsdatabasen
I Tillgänglighetsdatabasen visar vi hur våra lokaler är anpassade för att fungera för alla att besöka.

Träffas

Mötesplatser och friluftsliv
Vi har möteplatser för alla i Borås. Det finns även möjlighet för alla att uppleva naturen.
Se Mötesplatser och Tillgängligt friluftsliv

Tillänglighet

Tillgänglighetsarbete
Mer om hur vi i Borås Stad arbetar med tillgänglighet.

Möte: Funktionshinderråd

Funktionshinderråd
I funktionshinderråden finns representanter från föreningar för olika grupper av funktionsnedsatta.

Tillgänglig information

Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och att ta del av Borås Stads information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.

Talande webb

Talande webb är ett exempel på en sätt att göra informationen mer tillgänglig, Genom att använda vår lyssna funktion som finns på alla våra webbsidor får du texten uppläst.

Teletal

Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten. Teletal är gratis för dig.

Om teletal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en tjänst som möjliggör för personer som använder svensk teckenspråk och personer som använder svensk tal att ringa till varandra. Bildtelefoni är gratis för dig.

Om Bildtelefoni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Texttelefoni

Texttelefoni förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Om Texttelefoni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolkning till andra språk

Om du ska ha ett möte med en tjänsteperson eller delta i ett möte i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Tolkarna har tystnadsplikt. Handläggaren avgör om tolk ska bokas eller inte och betalar kostnaden. Du kan även själv anlita tolk för privat bruk men då får du stå för kostnaden själv.

Borås Stad är medlem i Tolkförmedling Väst och anlitar dem för språktolkförmedling och översättningsservice.

Tolkförmedling Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender