Meny

Meny

Upphandling och inköp

Borås Stad genomför inköp för cirka 2 miljarder kronor per år, inköpen avser både varor, tjänster och entreprenader.

Upphandling är en viktig del för att skattepengarna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt, genom att minska anskaffningskostnaderna och se till att de ekonomiska förutsättningarna är goda för kommunen.

Koncerninköp upprättar avtal genom upphandling mellan leverantörer och Borås Stad. De inköp och avrop som genomförs ska leda till leveranser av rätt vara/tjänst, rätt kvalitet, i rätt tid och till minskade kostnader.

Offentliga myndigheter är skyldiga att upphandla varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Samarbete mellan kommuner

Mellan Borås Stad, Ulricehamns kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygds kommun finns det ett samarbetsavtal avseende upphandlingar och inköp. Borås Stad samverkar även med Mark, Vårgårda och Herrljunga i vissa upphandlingar.

Kommunen samarbetar även med SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet kring upphandlingsärenden och frågor där det finns samordningsmöjligheter men även upphandlingar av mer specifik karaktär.

Du som är företagare gå till Upphandling, avtal och inköpFöretagaresidan.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-06 08.53

Ändrad av:

Dela sidan: Upphandling och inköp

g q n C

p

Kontakt