Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Upphandling och inköp

Borås Stad genomför inköp för cirka 2 miljarder kronor per år, inköpen avser både varor, tjänster och entreprenader.

Koncerninköp upprättar avtal genom upphandling mellan leverantörer och Borås Stad. Upphandling är en viktig del för att skattepengarna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt och att inköp och avrop levererar rätt vara/tjänst, till rätt kvalitet, i rätt tid och till minskade kostnader.

Inköp som genomförs i Borås Stad ska vara hållbara och följa de miljömål som staden satt upp. Avtalen ska skapa utrymme för socialt hänsynstagade och ökad användning av Kravmärkta och Fairtrade produkter.

Offentliga myndigheter är skyldiga att upphandla varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling.

Samarbete mellan kommuner

Mellan Borås Stad, Ulricehamns kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygds kommun finns det ett samarbetsavtal avseende upphandlingar och inköp. Borås Stad samverkar även med Mark, Vårgårda och Herrljunga i vissa upphandlingar.

Kommunen samarbetar även med SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet kring upphandlingsärenden och frågor där det finns samordningsmöjligheter men även upphandlingar av mer specifik karaktär.

Du som är företagare gå till Upphandling, avtal och inköpFöretagaresidan.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

måndag-fredag: 9.00-11.00.

Telefon: 033-35 70 32

Övrig tid ring växeln: 033-35 70 00

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Upphandling och inköp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender