Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lex Sarah

Privatpersoner kan inte rapportera enligt lex Sarah utan kan istället lämna synpunkter på den handläggning, service och omvårdnad som man inte är nöjd med. I första hand vänder du dig till den verksamhet som är berörd inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet eller socialtjänst. Du kan också vända dig till Borås Stads synpunktshantering eller kontakta Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personal rapporterar enligt lex Sarah

All personal som arbetar enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten enligt lex Sarah.

I Borås Stad är det socialt ansvarig samordnare, SAS, som utreder inkomna rapporter enligt lex Sarah inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

När en rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har kommit in ska verksamheten omedelbart vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver. Därefter ska den rapporterade händelsen utredas. Syftet med utredningen är att kvaliteten i verksamheten ska förbättras genom analys av bakomliggande faktorer för händelsen och att kunskap och erfarenhet samlas i organisationen.

Vid allvarligt missförhållande eller stor risk för allvarligt missförhållande anmäler SAS händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Senast ändrad: 2019-07-01 10.21

Ändrad av:

Dela sidan: Lex Sarah

g q n C