Meny

Meny

Lex Sarah

Privatpersoner kan inte göra Lex Sarah-anmälningar utan kan istället lämna synpunkter på Borås Stads handläggning, service och omvårdnad som berör personer som har kontakt med Borås Stads socialtjänst. I första hand vänder du dig till den verksamhet som är berörd. Du kan också vända dig till Borås Stads synpunktshantering eller kontakta Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personal rapporterar enligt lex Sarah

All personal som arbetar enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten enligt lex Sarah.

I Borås Stad är det socialt ansvarig samordnare, SAS, som gör verksamhetstillsyner och utreder inkomna rapporter enligt lex Sarah inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

När en rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har kommit in ska verksamheten omedelbart vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver. Därefter ska den rapporterade händelsen utredas. Syftet med utredningen är att kvalitén i verksamheten ska förbättras genom analys av bakomliggande faktorer för händelsen och att kunskap och erfarenhet samlas i organisationen.

Senast ändrad: 2019-03-25 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: Lex Sarah

g q n C