Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Ansöka om stöd

Till vissa verksamheter kan du vända dig direkt för att få råd och stöd, medan andra är biståndsbedömda. I dessa fall måste du först ansöka, innan ett beslut fattas om vilken hjälp du kan få.

Ansöka om stöd

Postadress gemensamma mottagningsenheten:

Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen
501 80 Borås

Behandling

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika, eller har spelmissbruk, kan du få av kommunen. Du kan till exempel få enskilda samtal, delta i gruppbehandling eller möjlighet till annat stöd för att ta dig ur ditt missbruk. Som anhörig kan du också få hjälp.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många inte lyckas skaffa eller behålla ett boende själva. Borås Stad kan i vissa fall en tillfällig boendelösning, tills du klarar att ordna ett boende på egen hand. I Borås Stad finns också olika boendeformer för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Vardagar

Telefonnummer: 033-35 70 00 (fråga efter den gemensamma mottagningsenheten för vuxna)

  • Måndag-torsdag 8.00–17.00
  • Fredag 8.00–15.00

Kvällstid, natt, veckoslut och helger

  • Måndag: 0.00-08.00
  • Tisdag till torsdag: 17.00-8.00
  • Fredag: 15.00-0.00
  • Lördag och söndag: 0.00-0.00

Telefon: 112 (Be att få tala med sociala jouren i Borås)

Stöd till anhöriga

Påverkas du av att någon i din närhet har alkohol- eller drogproblem? Då kan du få hjälp genom Borås Stad.
Som anhörig behöver du inget biståndsbeslut.

Anhörigstöd

Att göra en orosanmälan

Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta den gemensamma mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna (se kontaktuppgifter ovan) om du vill anmäla missbruk. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt.

Träffen

Träffen är en kostnadsfri och alkohol- och drogfri mötesplats och träffpunkt. Här kan du fika, få stöd från personal, umgås med andra, få tillgång till dator samt delta i olika aktiviteter som till exempel biljard.

Träffen riktar sig till dig som är 20 år eller äldre och socialt utsatt. Ofta på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Personalen har lång erfarenhet inom området och erbjuder dig stöd, hjälp och vägledning.

Hus och person

Öppettider

  • Måndag till onsdag: 9.00–16.00
  • Torsdag: 09.00–16.00
  • Fredag: 9.00–16.00

Öppettiderna gäller även helgdagar om de hamnar på veckodagar. Vissa avvikelser med öppettider kan förekomma.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Missbruk och beroende

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender