Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Råd och stöd

Om du har frågor kring missbruk eller beroende, kan du kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna varje vardag mellan klockan 13.00–14.30 via Borås Stads växel på telefonnummer: 033-35 70 00.

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna tar också emot ansökningar. På sidan Ansöka om stöd, kan du läsa mer om hur du ansöker om biståndsbedömda insatser.

Akuta problem efter kontorstid

På kvällar och helger kan du vända dig till Sociala jouren. Ring larmnumret 112 och be att få tala med Sociala jouren.

Att göra en orosanmälan

Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna (se kontaktuppgifter ovan) om du vill anmäla missbruk. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt.

Postadress mottagningsenheten för vuxna:

Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen
501 80 Borås

Ansöka om stöd

Till vissa verksamheter kan du vända dig direkt för att få råd och stöd, medan andra är biståndsbedömda. I dessa fall måste du först ansöka, innan ett beslut fattas om vilken hjälp du kan få. På sidan Ansöka om stöd, kan du läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen ser ut.

Behandling

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika, eller har spelmissbruk, kan du få hjälp och behandling av kommunen. Du kan till exempel få enskilda samtal, delta i gruppbehandling eller möjlighet till annat stöd för att ta dig ur ditt missbruk. Du som anhörig kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många inte lyckas skaffa eller behålla ett boende själva. Borås Stad kan i vissa fall hjälpa till att ordna en tillfällig lösning, tills du klarar att ordna ett boende på egen hand. I Borås Stad finns också olika boendeformer för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Stöd till anhöriga

Påverkas du av att någon i din närhet har alkohol- eller drogproblem? Då kan du få hjälp genom Borås Stads anhörigstöd. Som anhörig behöver du inget biståndsbeslut.

Träffpunkt

Träffen är en kostnadsfri och alkohol- och drogfri mötesplats och träffpunkt. Här kan du fika, få stöd från personal, umgås med andra, få tillgång till dator samt delta i olika aktiviteter som till exempel biljard.

Träffen riktar sig till dig som är 20 år eller äldre och socialt utsatt. Ofta på grund av missbruk eller psykisk ohälsa.

Personalen har lång erfarenhet inom området och erbjuder dig stöd, hjälp och vägledning.

Kontakt:
Träffen ligger på markplan, i centrala lokaler vid Carolikyrkan. Besöksadress: Stora Kyrkogatan 12. Du når oss på telefonnummer: 033-35 32 30.

Ordinarie öppettider:
måndag–onsdag 9.00–16.00
torsdag 09.00–16.00
fredag 9.00–16.00

Under vecka 30 och 31 har vi semestersstängt.

Öppettiderna gäller även helgdagar om de hamnar på veckodagar. Vissa avvikelser med öppettider kan förekomma.

Användbara länkar:

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-17 12.11

Ändrad av:

Dela sidan: Missbruk och beroende

g q n C