Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Arbetsmarknadsinsatser

Du som är arbetslös och har behov av extra stöd kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet Jobb Borås för att hitta vägar mot arbete eller studier. Vi vänder oss till dig som är 16-64 år.

För att delta i Borås Stads insatser för arbetslösa kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller din socialsekreterare på Försörjningsenheten.

Om du har en handläggare på Försäkringskassan eller kontaktperson inom vården finns möjlighet att i vissa fall få insatser. På Sjuhärads Samordningsförbund webbplats kan du läsa mer.

Det finns också möjlighet att komma i direkt kontakt med oss om du saknar myndighetskontakter.

Jobb Borås erbjuder dig bland annat

  •  kartläggning av din kompetens och erfarenhet
  •  stöd i att nå ditt mål
  •  hjälp i ditt arbetssökande
  •  arbetsprövning och praktik
  •  språkpraktik
  •  hjälp att lyfta fram dina positiva egenskaper

Beroende på dina förutsättningar så kan du bli erbjuden praktik eller arbetsträning inom olika områden till exempel på Återbruk eller inom övrig kommunal verksamhet.

Så går det till

På Jobb Borås får du får en arbetsmarknadshandläggare som följer dig hela vägen. Tillsammans med din handläggare görs en individuell kartläggning och du deltar i arbetsförberedande program. Du och din handläggare gör en planering mot arbete eller studier. Vägen dit kan innebära arbetsträning inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag eller i vissa fall på den privata arbetsmarknaden. I enstaka fall kan du erbjudas en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning.

Pratbubbla med ett hjärta i, ikon.

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetsmarknadsinsatser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol