Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvalitet, resultat och jämförelser

Vi ska möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. I Borås Stad arbetar vi målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Ledstjärnor i detta arbete är professionalism, engagemang och lärande.

Två pilar som träffat på samma ställe.

Mål och uppdrag
Under respektive ingång finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett.

Ordförandeklubba

Styrande dokument
Här hittar du de dokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, utöver till exempel lagar och förordningar

Våg som väger äpplen.

Jämförelser
Jämför service och resultat mellan i verksamheter i Borås.  De verksamheter du kan jämföra är förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vård- och omsorgsboende.

Diagram

Resultat och kvalitet
Brukar- och kundundersökningar är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad. Här kan du också hitta jämförelser med andra kommuner.

Dator

Socialt hållbart Borås
Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Politikerna har pekat ut riktningen och arbetet sker inom tre områden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitet, resultat och jämförelser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender