Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Invandring, integration och flyktingmottagande

Som kommun ansvarar Borås Stad för vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd, samt för ensamkommande barn. Vi ansvarar för bostadsförsörjning, samhällsorientering, svenskundervisning, skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Här kan du läsa mer om invandring, integration och om hur flyktingmottagande fungerar.

Vy över Borås stads centrum

Service och stöd för nyanlända
Vi har olika sorters stöd för att du som är nyanländ ska kunna komma in i samhället, lära dig språket och börja arbeta eller studera.

Människor i biblioteket.

Svenska för invandrare (SFI)
Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis.

Elev som skriver på dator.

Introduktion för nyanlända elever
Om du är ny i Sverige och har barn som ska gå i grundskolan har barnen rätt till en särskild introduktion.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Invandring, integration och flyktingmottagande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender