Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrande dokument

Verksamheten i Borås Stad styrs i grunden av olika lagar, som till exempel Kommunallagen. Förutom dem har vi en rad dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete. De benämns reglementen, regler, policy, program eller liknande. En fast terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller gör dem lättare att förstå och använda.

Författningssamlingen

Författningssamlingen består av lagar, regler och riktlinjer som berör Borås Stad. Samtliga dokument är fastställda av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Författningssamlingen

Styrdokument

Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten Kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.

Styrdokument

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrande dokument

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...