Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varianter som kan skilja sig mer eller mindre åt. 

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under en lång tid. Minoriteternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet. I Borås stad finns förvaltningsområde för finska och romsk inkludering.

Vy över Borås stadskärna.

Förvaltningsområde för finska
Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter till Borås finskspråkiga invånare.

Romska flaggan.

Romsk inkludering
Romsk inkludering ett projekt för att förbättra romers inflytande i samhället.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nationella minoriteter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender