Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våld och brottsutsatt

Barn, unga och vuxna som upplever våld ska få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Avhoppare - lämna ditt kriminella liv bakom dig
Vill du lämna ett kriminellt gäng, nätverk eller gruppering? Det kan vara svårt att ta sig ur ett kriminellt liv och förändra sin livsstil utan stöd. Vi på avhopparverksamheten hjälper dig.

Ordsnurra

Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Läs mer om hur du får hjälp för egen del eller om du är orolig för någon annan.

Relationsvåldsenhetens skylt utanför entré

Våld i nära relationer
Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Känner du dig ofta osäker och rädd? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja vänner eller partner? Relationsvåldsenheten hjälper dig över 18 år.

Ungdom sittande på parkbänk

Du som är barn eller ung
Har någon gjort dig illa? Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få. Det finns stöd även för dig som har gjort någon illa och behöver hjälp för att sluta.

Våldsbejakande extremism
Har du frågor kring våldsbejakande extremism eller är du orolig för att någon i din närhet ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan höra av dig till Trygg Borås.

Mikamottagningen
Har du erfarenhet av sex mot ersättning, att skada dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål? Till Mikamottagningen Borås kan du vända dig för samtal, stöd, skydd och praktisk hjälp.

Hus och person

Öppettider och telefontider

Vardagar på dagtid

  • Måndag till torsdag: 08:00-12:00 och 13:00-17:00
  • Fredag: 08:00-12:00 och 13:00-15:00

Telefon: 033-35 31 31

Kvällstid, natt, veckoslut och helger

  • Måndag: 00:00-08:00
  • Tisdag till torsdag: 17:00-08:00
  • Fredag: 15:00-00:00
  • Lördag och söndag: 00:00-00:00

Telefon: 112 (Be att få tala med sociala jouren i Borås)
E-post: socialajouren@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våld och brottsutsatt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender