Meny

Meny

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är för dig som har svårt att resa med allmäna kommunikationer på egen hand.

Foto på tillgänglighetsanpassad promenadslinga över Vänga mosse

Färdtjänst
Färdtjänst är kollektivtrafik med färdtjänstbuss eller personbil för dig som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är till för personer med betydande funktionsnedsättning som vill resa mellan kommuner i Sverige utanför Borås färdtjänstområde.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-08 15.38

Ändrad av:

Dela sidan: Färdtjänst och riksfärdtjänst

g q n C

p

Kontakt