Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Att vara på plats ger resultat

Artikeln publicerades:

Det började på Norrby. Och nu blir det en fortsättning på Hässleholmen och på sikt även på Sjöbo. Att finnas på plats nära dem man är till för visade sig vara ett vinnande koncept för att slussa människor vidare till studier eller arbete. Sedan starten för drygt ett år sedan har 64 personer fått hjälp.

Det handlar om personer som inte gått gymnasiet eller som på andra sätt står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att finnas på plats på Familjecentralen och Mötesplatsen på Norrby är man ett steg närmre målgruppen. Och nu fortsätter arbetssättet på Hässleholmen och snart även på Sjöbo.

– När vi är på plats blir det enklare för människor att hitta oss. När vi är synliga bygger vi också förtroende, säger Anette Svensson, på Arbetslivsförvaltningen.

Skapar kontaktnät

Tillsammans med Inga-Lill Thor, studiecoach på Vuxenutbildningen och Malin Hedberg, studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen, jobbar de uppsökande. För att hitta de personer som kan vara aktuella för insatser skapar de kontaktnät, bland annat genom att samarbeta med medarbetarna på Hässlehuset och Familjecentralen samt med stadsdelsvärdarna och boende på området.

Arbetssättet startade inom ramen för det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås.

– Med det här arbetssättet jobbar man både över förvaltningsgränserna och närmre invånarna, berättar Anna Gustafsson, en av processledarna inom Socialt hållbart Borås.

Jobbar mot effektmålen

Ytterst handlar det om att arbeta mot två av effektmålen i målområdet Förutsättningar för arbetet, ”I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå” och ”I Borås ska alla, även utsatta grupper på arbetsmarknaden, finnas i arbete”.

– Står man en bit ifrån arbetsmarknaden är det en djungel att hitta och förstå alla de utbildningar som finns, både på grundskolenivå och gymnasienivå. Alla klarar det inte på egen hand, säger hon.

Kan slussa vidare

Men ingen som söker kontakt med det uppsökande teamet blir nekad hjälp.

– Vi träffar även andra målgrupper som till exempel unga vuxna som inte gått klart gymnasiet. I vissa fall kan det handla om människor med psykisk ohälsa och då kan vi slussa dem vidare till andra instanser, säger Anette Svensson.

Inga-Lill Thor, Malin Hedberg och Anette Svensson står framför ett hus med lägenheter på Norrby. Foto: Jesper Wasling 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-25] Att vara på plats ger resultat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol