Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås förskolor får gott betyg av vårdnadshavarna

Artikeln publicerades: 2019-06-12 15.44

Resultatet från årets enkät, Klimatundersökningen, visar på fortsatt gott betyg för förskoleverksamheten i Borås Stad. I enkäten får frågorna om barnets trygghet och samverkan med förskolan högst andel nöjda vårdnadshavare.

Barn som leker i vattenpöl.

Föräldrarna ger gott betyg till kommunens förskolor i den senaste Klimatundersökningen.

Det är 96 procent av vårdnadshavarna som uppger att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 95 procent anger att samverkan med förskolan fungerar bra.
I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter från förra året då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten.
Ett aktivt och medvetet arbete ligger bakom ökningen. Bland annat har det vid hämtning och lämning på förskolan funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på en surfplatta.

Kvitto på trygghet
- Det är väldigt viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn i våra verksamheter och därför känns det bra att få ett kvitto på att så många känner den tryggheten, säger förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö.
Förskolan uppfattas också av vårdnadshavarna som en plats där barnens nyfikenhet väcks, där miljön är stimulerande och där barnen lär sig mycket.
- Förskolan är en viktig start för barns lust att lära genom hela skolsystemet och hela sitt liv. Det är glädjande att vi har ett sådant högt resultat som skapar de förutsättningarna, säger Pernilla Bjerkesjö.

Inflytande och delaktighet kan utvecklas
Ett tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras synpunkter tas tillvara i genomförande och planering av verksamheten. 12 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag.
Nytt för i år är frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet. Där har hela 89 procent angett 6 eller högre på en 10-gradig skala.
- Det är första gången som vi mäter helheten, och det goda resultatet är en direkt återspegling av det fantastiska arbete som bedrivs ute på våra förskolor, säger Pernilla Bjerkesjö.

Så går undersökningen till
Föräldraenkäten delas ut till alla vårdnadshavare i Borås Stads förskolor. Enkäten är en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Resultatet sammanställs och bearbetas både på avdelnings-, enhets- och kommunnivå. Övergripande resultat och analys presenteras på boras.se.

Vårdnadshavare som vill veta resultatet på en förskola är välkomna att vända sig till rektorn eller personalen på den förskola där deras barn går. En del av resultaten presenteras i jämförelsetjänsten Jämför service och resultat, som nås via boras.se/jamfor.

Senast ändrad: 2019-06-12 15.44

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-12] Borås förskolor får gott betyg av vårdnadshavarna

g q n C