Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås skärper råd till anställda

Artikeln publicerades:

Borås Stad har skärpt sina allmänna råd till de anställda i kommunen. Det är en följd av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer för Västra Götalands län.

– Vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen, och det gör vi genom att se till att de kontakter där man riskerar att smittas blir så få som möjligt. Där har vi alla en viktig uppgift, säger stadsdirektör Svante Stomberg.

Enligt Borås Stads centrala krisledning ska alla som kan utföra sitt arbete på distans också göra det.

Alla möten ska om möjligt ske digitalt. Om det inte är möjligt ska de göras så säkra som möjligt ur smittspridningssynpunkt. Utbildningar, konferenser, nätverksträffar och tjänsteresor som inte kan genomföras digitalt bör skjutas upp.

Därtill ska varje arbetsplats se över så det går att genomföra pauser och raster säkert utifrån smittspridningssynpunkt och med avstånd till varandra.

– Vi måste skärpa våra rutiner ännu ett snäpp jämfört med tidigare för att minimera smittspridningen, inte minst av hänsyn till alla dem som sliter i vård och omsorg, säger Peder Englund, chef för Borås Stads krisledningsstab.

– De skärpta råden handlar också om att i ett vidare perspektiv skapa trygghet kring att våra samhällskritiska uppdrag fungerar, och att minska svårigheterna för våra företag och för boråsarna, säger Peder Englund.

En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Borås skärper råd till anställda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol