Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Familjecentralen Sjöbo får rättighetspriset 2023

Artikeln publicerades:

Familjecentralen Sjöbo är vinnare av Borås Stads rättighetspris 2023. Priset, som delas ut av den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande, går till någon eller några som spelat stor roll för arbetet med mänskliga rättigheter i staden under året.

Det är tredje gången som Borås Stad utser en rättighetskämpe. Efter att allmänheten fått skicka in sina nomineringar, valdes sedan tre kandidater ut av den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande.

Under drygt 2 veckor hade sedan allmänheten möjlighet att rösta på de tre kandidaterna och den med flest röster prisades under en priscermoni på Träffpunkt Simonsland den 5.

Familjecentralen Sjöbo fick ta emot priset av Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög. Motiveringen till vinsten lyder:

Familjecentralen tilldelas 2023 år rättighetspris för sitt arbete med barn och föräldrar på Sjöbo. Tillsammans med barnen och föräldrarna arbetar de med att bygga förtroende, skapa mötesplatser och skapa förutsättningar för kunskap och lärande för att stärka barnets rätt till hälsa och utveckling. Familjecentralen arbetar för att barnens rättigheter ska bli tillgodosedda och att både barn och föräldrar ska ha inflytande över sin situation.

Mellan 10 november och 10 december har Borås satt fokus på människors lika värde och mänskliga rättigheter på lokal nivå. Runt om i kommunens verksamheter har olika aktiviteter arrangerats på temat mänskliga rättigheter.

Personal på mötesplats sjöbo

Familjecentralen Sjöbo är vinnare av rättighetspriset 2023

Information, ikon

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-06] Familjecentralen Sjöbo får rättighetspriset 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol