Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Främjare av konst i världklass fick Gullsaxarna 2023

Artikeln publicerades:

Paul Frankenius och Joakim Hedin tilldelas Gullsaxarna 2023, ett pris för att hedra utomordentliga gärningar för Borås. Prisutdelningen skedde på Stadshusmiddagen lördagen 11 november.

"Borås, Sveriges 13:e största kommun, har (..) utvecklats till en av landets främsta konst- och skulpturstäder. Mycket tack vare privata donationer." Så skrev Dagens industri på själva födelsedagen, 29 juni, när Borås firade 400 år sommaren 2021.

Nu, två och ett halvt år senare, prisas alltså två av huvudpersonerna bakom dessa donationer, som ger sådan genklang långt bortom kommungränsen. Paul Frankenius och Joakim Hedin har bidragit till att skänka boråsare och besökare skulpturer, som präglar stadsbilden.

 • 2008 - framför Högskolans då helt nya byggnad på Sandgärdet lade sig, bildligt talat, konstnären Sean Henry ner på rygg med sin självporträttsskulptur "Catafalque". Frankenius och Hedin såg till att han ännu ligger kvar.
 • 2014 - sällan har väl en skulptur fått en så välfunnen placering, som Jaume Plensas "House of Knowledge". Mitt i det område där så mycket kunskap förmedlas, vid Textile Fashion Center finns huvudet av bokstäver. Återigen stod Gullsax-pristagarna för en betydande del av finansieringen.
 • 2018 - gamla Folkets hus blev Borås Kongress, och där inne står de två skulpturerna "Alhambra" av Pae White och "Powerless Structure" av Elmgreen & Dragset.
 • 2021 - Paul Frankenius, med sitt brinnande intresse och stora kunskap om samtida utomhuskonst, hade avgörande betydelse för att det blev just "Devil Whirls" som kom till Borås. Skulpturen virvlar uppåt, som dans eller konståkning - så har konstnären Alice Aycock tänkt kring sitt verk berättade Frankenius vid avtäckningen på Borås 400-årsdag. Han och Joakim Hedin, samt Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse stod för donationen.

Paul Frankenius och Joakim Hedin har en lång gemensam historia, som entreprenörer och företagare, och med Borås i sina hjärtan.

Årets motivering

Borås har en välrenommerad topposition som konst- och skulpturstad, både inom Sverige och internationellt. Stora delar av vår offentliga konst kan avnjutas av både boråsare och besökare dygnet runt i vårt öppna stadsrum. Detta har gjorts möjligt bland annat tack vare generösa donationer.

För sina betydande insatser inom konst och kultur tilldelas därför Borås Stads utmärkelse Gullsaxarna i år Paul Frankenius och Joakim Hedin.

Bakgrund

Stadshusmiddagen sker för att uppmärksamma det viktiga samarbetet mellan staden och näringslivet. Denna middag är ett av årets viktiga möten, där näringsliv och stad under festliga former träffas och skapar nya kontakter. Temat för Stadshusmiddagen 2023 var "Möjlighet och mod att utvecklas", ett av fyra område i "Visionen om framtidens Borås. Många har varit med och tagit fram visionen - invånare, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås Stads förtroendevalda. Kommunfullmäktige har fattat beslut om den, men den är tänkt att tillhöra alla som lever, bor och verkar i Borås.

Visionen om framtidens Borås

Borås Näringsliv och Borås Stad är värdar för Stadshusmiddagarna.

Paul Frankenius och Joakim Hedin vid ceremonin där Gullsaxarna 2023 delades ut. Foto: Per-Olof Svensson. 

Paul Frankenius och Joakim Hedin vid ceremonin där Gullsaxarna 2023 delades ut. Foto: Per-Olof Svensson.

Information, ikon

Mer om Gullsaxarna

Kriterier

Gullsaxarna hedrar en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. Gullsaxarna delas ut för livfullt arbete långt utöver den egna nyttan; ett engagemang som varit betydande för Borås utveckling och goda namn, eller boråsarna till mångårig uppskattning. Insatsen som förtjänsten avser kan i sin tidsutsträckning vara kortare eller längre. Mottagaren av Gullsaxarna framstår som en förebild i Borås tradition och anda.

Tidigare års pristagare

 • 2022 Anita Zetterman
 • 2021 Kjell Berggren
 • 2020 Iréne Arvidsson
 • 2019 Bertil Larsson
 • 2018 Åke Björsell, stiftelsen Curamus
 • 2017 Torbjörn L Johansson
 • 2016 Åhaga Stiftelsen
 • 2015 Hasse Persson
 • 2014 Berit och Bengt Swegmark
 • 2013 Gunnar Hellsten - entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet tillsammans med Sommartorsdagarna/Borås city

Nomineringskommitté

Kommunfullmäktiges presidium: Per-Olof Höög, Mattias Danielsson och Hans Gustafsson. Från Borås Näringsliv ekonomisk förening: Linda Sjöstrand, Staffan Dinér och H-C Ackermann.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-13] Främjare av konst i världklass fick Gullsaxarna 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol