Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Good goods ska öka trivseln i stadskärnan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

All tung trafik behöver inte köra in i stadskärnan. Att spara miljön genom att lasta om gods och avfall till lättare och miljövänliga bilar utanför centrum – det är tanken bakom projektet Good goods som går in i skarpt läge efter sommaren.

Det har gjorts på flera håll redan, bland annat i Göteborg, Malmö och Köpenhamn, samtliga större städer med större infrastrukturproblem. Borås är den första mindre staden som satsar på detta.

Good goods Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en pilot i det EU-finansierade projektet Surflogh och har som mål att genom smarta energieffektiva lösningar minska den tunga trafiken i Borås stadskärna. Där är gods- och avfallstransporterna en stor del. Stadens samarbetspartners i projektet är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB, som har monopol på matavfallet, och privata Birab (Borås Industri och Renhållnings AB).

Framtidens distributionssystem

- Det här är ett sätt att arbeta med Vision 2025, där staden tillsammans med den privata sektorn skapar möjligheter för framtidens distributionssystem, säger Borås Stads projektledare Sophia Strandberg Jonsson. Det är framförallt fastighetsägarnas och avfallsbolagens fråga, det är deras arbetsmiljö och deras yta. Men det ligger även i stadens intresse. Vi ser att vi kan minska våra underhållskostnader samtidigt som vi tror att det ger en ökad trivsel i stadskärnan.

Good goods startade redan 2017, då studenter från Högskolan i Borås i samarbete med Borås City loggade butikerna i centrum för att se hur transporterna såg ut. Under resans gång har projektgruppen i Borås tittat närmare på både Göteborg, som haft liknande projekt på Lindholmen de senaste tio åren, och Stockholm, som har projektet Älskade stad.

Viktigt med omlastningscentral

- Det hänger på att man har en omlastningscentral, säger Sophia Strandberg Jonsson. När transportörerna kan köra till en plats istället för att snurra runt i stadskärnan vinner man både tid och effektivitet.

Centralen behöver vara lättillgänglig och samtidigt central. Och av ekonomiska skäl ska den helst förläggas i en befintlig lokal.

- Ekonomin är en nöt att knäcka, säger Janne Petersson, strategisk samhällsplanerare på Borås Stad. Projektet måste hitta en affärsmodell som gör att det överlever på kommersiella villkor även efter projekttiden.

Den stora vinsten i projektet handlar om miljön i stadskärnan. Minskat buller och minskade avgaser, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö är några av de positiva konsekvenser man räknar med.

Inte helt bilfritt centrum

Alla gods- och avfallstransporter i stadskärnan kommer inte ingå i projektet med en gång när det drar igång efter sommaren.

- Det är en process, säger Sophia Strandberg Jonsson. Vi vill inte heller göra centrum helt bilfritt, det ska finnas en puls och människor ska kunna röra sig. Men genom att minska den tunga trafiken kommer vi närmare målet att vara koldioxidneutrala 2030 och minskar utsläppen i stadskärnan.

Mer om projektet:

  • Interreg-projektet Surflogh med pilotprojektet Good goods startade 2017. Det finansieras till 50 procent av EU-medel, 25 procent av Västra Götalandsregionen och 25 procent av Borås Stad i form av arbetskostnader.
  • Innebär i korthet att den tunga trafiken i stadskärnan minskas genom att gods och avfall lastas om till mindre och mer miljövänliga fordon utanför centrum.
  • Pilotdelen av projektet startar efter sommaren i år och pågår till juni 2020. Därefter finns möjlighet att söka ytterligare EU-bidrag för en förlängning.
  • Under våren kommer Borås Stad anordna informationsträffar kring projektet för fastighetsägare, butiksägare, transportörer och avfallsbolag.
Animerad bild på stadskärna.

Projektet Good goods ska minska de tunga transporterna i stadskärnan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-08] Good goods ska öka trivseln i stadskärnan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol