Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hur ska serviceorterna utvecklas?

Artikeln publicerades:

Borås Stad jobbar just nu med att ta fram strategier för utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, de så kallade serviceorterna.

Serviceorterna ska fungera som lokala centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner som till exempel bibliotek, vårdcentral och butiker till omkringliggande mindre orter och landsbygd.

Nu vill vi veta hur invånare och andra med kopplingar till serviceorterna ser på den framtida utvecklingen när det gäller så väl nybyggnation av bostäder, verksamheter och service. Därför kommer vi att genomföra en digital enkätundersökning om Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

I Fristad genomfördes en omfattande enkätundersökning 2018, och därför kommer vi inte att genomföra en ny undersökning där.

– En tredjedel av kommunens invånare bor i serviceorterna med omkringliggande landsbygd och mindre orter. Det är viktigt att vi vet hur de som bor där, vill se hur just deras närmiljö ska utvecklas. Jag hoppas nu att så många som möjligt tar tillfället i akt och deltar i enkätundersökningen. Efter den har sammanställts blir det fysiska workshops om det som kommit fram på respektive serviceort, säger Kerstin Hermansson kommunalråd för Centerpartiet i Borås Stad.

Enkäten kommer att ligga ute på Borås Stads webbplats till den 20 december.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i kommunens strategiarbete. Vår förhoppning är att materialet också kommer att användas av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Bakgrund och syfte

Arbetet grundar sig i ett uppdrag kopplat till Borås Stads budget för 2020 med avsikten att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens fyra serviceorter med närområde.

Syftet med arbetet är att tydliggöra hur översiktsplanens avsikter kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Information, ikon

Enkäten

Illustration över människor som möts.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-10] Hur ska serviceorterna utvecklas?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol