Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Källkritikens dag

Artikeln publicerades:

I dag, den 13 mars är det källkritikens dag. Här får du några knep för att stärka ditt källkritiska tänkande.

I dagens medielandskap blir det allt viktigare att du som individ kan granska och värdera information du tar del av, oavsett om det är i till exempel ett inlägg i sociala medier, nyhetsartiklar eller vetenskapliga artiklar.

Källkritik handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser, och att kunna värdera den informationen. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att vara källkritisk är ett sätt att värna om ett demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

På källkritikens dag vill vi lyfta fram informationskampanjen ”Bli inte lurad”. Här får du fyra knep för att stärka ditt källkritiska tänkande.

  • Se upp: Var vaksam på information, bilder eller annat som upprör, skrämmer och skapar starka känslor. Det är vanligt att främmande makt arbetar för att påverka dig, och gör det precis så – genom att spela på dina känslor.
  • Tänk efter: Undvik att bli en del i spridningen av desinformation, vilseledande information och propaganda. Tänk efter innan du delar vidare information till vänner eller genom sociala medier.
  • Kolla källan: Lär dig hur digitala plattformar är uppbyggda och var källkritisk. I en tid då algoritmer styr våra flöden av information är det lätt att dras med i ett drev – men kom ihåg att ta ett steg tillbaka och dubbelkolla informationen.
  • Sök bekräftad information: Lyssna på myndigheternas information, håll dig uppdaterad. Det gäller särskilt när det skett något som skapar starka känslor.

Kampanjen är framtagen av Myndigheten för psykologiskt försvar. Läs mer på bliintelurad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera, och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Ett förstoringsglas
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-13] Källkritikens dag

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol