Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 23 maj hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Redovisning av Boråsförslaget

Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att lämna Boråsförslag. Förslagen publiceras på Borås Stads webbplats och de som får tillräckligt många röster behandlas i den nämnd som hanterar frågan. Boråsförslagen redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år. För perioden 15 augusti 2023 till 15 februari 2024 har Tekniska nämnden fått ta hand om tio Boråsförslag, Samhällsbyggnadsnämnden har fått ta hand om sju, Borås Energi och miljö har fått ta hand om två och Fritids- och folkhälsonämnden har fått ta hand om tio Boråsförslag. Många av förslagen har varit uppe för beslut i respektive nämnd, en del är under beredning och ett fåtal har inte behandlats. Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna.

Program för nationella minoriteter

finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska samt meänkieli. I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. Borås Stad ska se till att nationella minoriteter har samma rättigheter och möjligheter i samhället som majoritetsbefolkningen. Borås Stad ingår i det finska förvaltningsområdet. Att en kommun ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för finsktalande minoriteter i staden, såsom sverigefinnar och finska romer. I enlighet med strategin för romsk inkludering arbetar kommunen för att förbättra situationen för romer.

Anslagsframställan avseende ombyggnation av Nybron

Kommunfullmäktige debatterade en anslagsframställan på totalt 107 miljoner kronor, varav 26 miljoner kronor för 2024, för ombyggnation av Nybron. Beslutet blev att ärendet ska återremitteras till förvaltningen så att ytterligare några frågor kring byggandet av bron kan förtydligas och förklaras.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-05-23

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-27] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol