Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kommunfullmäktiges möte - här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

På torsdagskvällen hade Kommunfullmäktige möte. Där diskuterade man bland annat en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga arbetet med mänskliga rättigheter och ta fram förslag på stadens fortsatta arbete, och en rapport har tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till beredningen för medborgardialog för komplettering.

En annan fråga som diskuterades på torsdagens Kommunfullmäktigemöte var avfallstaxan för hushåll 2020. Beslutet blev att avfallstaxan, som ska byta namn till återvinningstaxa, höjs med 1,8 procent från 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige fattade också beslut i frågan om ny familjecentral. Den ska placeras på Stora Kyrkogatan 4, i fastigheten KV Carolus 1.

En sammanfattning av besluten hittar du här: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige/kommunfullmaktigesammantrade201909261700.5.e90a65d1677dd5c26e54817.htmllänk till annan webbplats

Du kan också följa sammanträdet i efterhand på webben.

Fullmäktigehuset i Borås.

På torsdagskvällen hade Kommunfullmäktige möte.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-27] Kommunfullmäktiges möte - här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol