Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 25 april hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Årsredovisning 2023

I årsredovisningen 2023 sammanfattar vi året som gick, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Här kan du läsa bland annat om verksamhetens utveckling, händelser av väsentlig betydelse, resultat och ekonomisk ställning, drift- och investeringsredovisning, nämndernas samt bolagens resultat och verksamhet.

Omsättningen för kommunen var under året 9,2 miljarder kronor och resultatet blev 296 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2023. Fullmäktige beslutade också att öronmärka ytterligare 8 miljoner kronor till verksamheten Organisationshälsa, som därmed förlängs till och med 2026. Fullmäktige beslutade även att avsätta 75 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital. Det är ett sätt att avsätta pengar för framtida behov, vilket är viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet.

Förvärv av fastigheten Järnvägen 2:3 intill stationsområdet

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska köpa fastigheten Järnvägen 2:3 av Lidl Sverige KB för 22,5 miljoner kronor. Delar av fastigheten kan eventuellt komma att tas i anspråk för järnvägsändamål om det blir en ny tågstation i Borås. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att skriva ett markanvisningsavtal med Lidl för del av fastigheten Triangeln 13, som ligger längs Göteborgsvägen, mitt emot RISE. Där vill Lidl Sverige KB bygga en fristående livsmedelsbutik. Köpet av Järnvägen 2:3 var villkorat med att Lidl fick ett markanvisningsavtal.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-04-25

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-29] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol