Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 21 mars hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Program för bildningsstaden Borås

Kommunfullmäktige tog inte beslut om program för bildningsstaden Borås. Istället valde kommunfullmäktige att återremittera programmet till utbildningsförvaltningarna för att dessa ska komplettera det med ytterligare ett strategiskt område som gäller ledarskap.

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Kommunfullmäktige beslutade att anta handlingsprogrammet för säkerhet och beredskap. Handlingsprogram för säkerhet och beredskap utgör grunden för Borås Stads styrning av arbetet inom detta område. Borås Stad ska genom sin styrning säkerställa att arbetet med säkerhet och beredskap får genomslag i alla verksamheter. Ett systematiskt arbete med säkerhet och beredskap skapar en robust och motståndskraftig stad.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-03-21

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-22] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol