Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 28 september hade Kommunfullmäktige sammanträde. På sammanträdet togs bland annat beslut om ett samarbete med Bila Tserkva i Ukraina och om flera höjda taxor 2024.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Samarbete med Bila Tserkva

Kommunfullmäktige beslutade att Borås Stad ska teckna en avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of Intent, med den ukrainska staden Bila Tserkva. När beslutet var taget kopplades Bila Tserkva upp digitalt och avsiktsförklaringen undertecknades samtidigt i båda städerna. I Borås skrev kommunfullmäktiges ordförande Per-Olog Höög (S) under avtalet och i Bila Tserkva skrev borgmästare Hennadii Dykyi under.

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Kommunfullmäktige antog Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Strategierna är ett styrdokument som beskriver en önskvärd strategisk utveckling av kommunens fyra serviceorter med närområde. Dokumentet ska ligga till grund för framtida prioriteringar och utvecklingsarbete i serviceorterna och dess närområde.

Höjning av VA-taxan 2024

Kommunfullmäktige beslutade att höja brukningsavgifterna för VA med 11 procent från och med 1 januari 2024. Orsaker till höjningen av taxan är att verksamheten gick med underskott 2022 och det är ett budgeterat underskott även i år. Dessutom orsakar ökar kostnaderna för till exempel kemikalier, energi och räntor, vilket gör att Borås Energi och miljö behöver höja VA-taxan.

Höjning av återvinningstaxan 2024

Kommunfullmäktige beslutade att återvinningstaxan för kommunalt avfall höjs med i genomsnitt 10 procent från och med 1 januari 2024. Orsak till höjningen av taxan är det rådande ekonomiska världsläget som ger ökade kostnader och som leder till ett underskott för verksamheten hos Borås Energi och miljö.

Nytt LSS-boende på Åsahagsvägen i Viskafors

Kommunfullmäktige beslutade godkänna att 26,7 miljoner kronor får användas för att bygga en ny LSS-bostad på Åsahagsvägens i Viskafors.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-09-28

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-03] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol