Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 6 november sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunstyrelsen behandlade.

Ny förskola i Sjömarken

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna anslag om 56,5 miljoner kronor för att bygga Strandkullens förskola i Sjömarken, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget. Förskolan är planerad för 100 platser och kommer att ersätta inhyrda paviljonger på Sjögårdens förskola.

Delårsbokslut

Kommunstyrelsen diskuterade delårsrapporten januari-augusti för kommunkoncernen. Resultatet för de åtta första månaderna är 432 miljoner kronor. Koncernen består av Borås Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund där Borås Stad har ekonomiska åtaganden på mer än 20 %. Kommunfullmäktige ska slutgiltigt godkänna delårsrapporten.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 6 november 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-08] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol