Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 20 november sammanträdde Kommunstyrelsen. Dagordning var lång och innehöll närmare 40 ärenden, varav 14 ärenden går vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Här följer en kort sammanfattning av två ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Program mot hemlöshet

Kommunstyrelsen beslutade att anta program mot hemlöshet. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och strukturella åtgärder inom den generella bostadsförsörjningen för att möta hemlösa personers bostadsbehov. För att uppnå målet att ingen ska vara hemlös i Borås Stad sedan tidigare tagit fram fyra olika fokusområden:

 • Bostadsförsörjning för alla
 • Förebygga hemlöshet
 • Möta den akuta hemlösheten
 • Steget vidare till egen bostad

Klimatkontrakt 2023

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunens åtaganden i Klimatkontrakt 2030 version 2023. Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att öka tempot i klimatomställningen i städer inom ramen för Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i svensk ekonomi i kölvattnet av corona-pandemin.

Borås Stads energi- och klimatstrategi syftar till att minska utsläppen av koldioxid och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin innehåller nio prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen ska arbeta utifrån; fem rör minskad klimatpåverkan och fyra klimatanpassning.

Minskad klimatpåverkan:

 • Fossilfri vägtrafik
 • Resurseffektiv konsumtion och produktion
 • Resurseffektiv energianvändning och försörjning
 • Klimatsmart byggnation
 • Ökad lagring och upptag av CO2 (koldioxid)

Klimatanpassning:

 • Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
 • Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
 • Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
 • Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 20 november 2023

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol