Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 18 december sammanträdde Kommunstyrelsen för sista gången i år.

Här följer en kort sammanfattning av två ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Kommunstyrelsens egen budget för 2024

Kommunstyrelsen beslutade om sin egen budget för 2024. Kommunstyrelsens budget omfattar två delar, dels en kommungemensam ram, som täcker till exempel Borås Stads kostnader i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF). Totalt finns det 142 miljoner kronor i den kommunövergripande ramen. Den andra delen om fattar den verksamhet som bedrivs på Stadsledningskansliets olika avdelningar och omfattar 153 miljoner kronor.

Borås Stads synpunkter inför kommande upphandling av kollektivtrafiken 2027

Västtrafik har påbörjat arbetet inför upphandling av stadstrafik i Borås 2027. Västtrafiks uppfattning över nuläget för stadstrafiken i Borås är att den är välfungerande och väldimensionerad som kräver få förändringar. Men Västtrafik har presenterat övergripande förslag till vissa förändringar med möjlighet till diskussion och inspel till fortsatt arbete. Kommunstyrelsen tog beslut om att skicka in ett antal synpunkter på Västtrafiks förslag.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 18 december 2023

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-21] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol