Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 18 mars sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Alternativ till Tolken-projektet för vattenförsörjningen

Kommunstyrelsen beslutade att Borås Energi och Miljö AB ska redovisa alternativet till Tolken-projektet. Borås Energi och Miljö AB har valt att studera ett alternativ till Tolken-projektet där befintlig vattentäkt används. Detta alternativ ska redovisas när Mark- och Miljödomstolen har meddelat sin dom.

Anslagsframställan Erikslundskolan

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan på 350 000 000 kronor för om- och tillbyggnad av Erikslundskolan. Projektet omfattar en nybyggnation av skolbyggnaden samt en större om- och tillbyggnation av idrottshallen. Nuvarande skolbyggnad föreslås rivas och ersättas med en ny byggnad i samma läge. Skolan kan rymma 860 elever i årskurs F-9, samt 50 elever i anpassad grundskola årskurs 1- 9.

Utredning om kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen beslutade att en göra en utredning av framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Kommunstyrelsen beslutade också att kollektivtrafikrådet ska fungera som politisk styrgrupp för utredningen. Utredningen uppskattas kosta mellan 800 000 och 1 000 000 kronor.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 18 mars 2024

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-20] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol